Samskipnadsmøtet 2018
"Studenthelse"

Studentsamskipnaden i Østfold (SiØ) er vert for Samskipnadsmøtet 2018 som avholdes 16. - 17. oktober i Fredrikstad. I tillegg til organisasjonssakene, er det lagt opp til en faglig del.

Årets tema er: Studenthelse. Resultatene fra Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) vil være klare og det skaper et godt grunnlag for å diskutere løsningene for å skape god studenthelse.

Program

Mandag 15. oktober

11:00 Lunsj for styreledere på hotellet
12:00 Styreledersamling på hotellet
15:00 Pause med lett servering
19:00 Styreledermiddag


Tirsdag 16. oktober

09:30- 11:00 Direktørsamling
10:15-11:00 Krasjkurs for styreledere og styrenestledere
11:00 Innspillsmøte med lovutvalget v/ Helga Aune Oppegård (pdf)

12:00 Lunsj og registrering
12:30 Kulturelt innslag (Skybar, 8. etasje)

13:00 Varaordførers hilsen til Samskipnadsmøtetv/ Varaordfører Kari Agerup

13:05 Åpning av møtet v/ Lisbeth Dyrberg

13:10 Organisasjonssaker

- S-01/18 Godkjenning av innkalling og saksliste

- S-02/18 Konstituering og opprop

- S-03/18 Årsmelding, regnskap og budsjett
13:30 Uttalelser- S-06/18 Redaksjonen fremlegger innkomne uttalelser
- Diskusjon
14:15 Benstrekk
14:30 SHoT 2018 v/ Kari Jussie Lønning, leder av styringsgruppen (pdf)
Spørsmål og svar (10 min)
15:10 Benstrekk

15:20 Psykisk helse, problemstillinger og løsninger v/ Arne Holte (pdf)
17:20 Pause med lett servering
17:40 Kvalitet i høyere utdanning og Studenthelse v/
Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø
18:10 Møteslutt dag 1
Frist for innsending av endringsforslag til uttalelsene
18:45 Omvisning i Gamlebyen og middag
Oppmøte i lobby

Onsdag 17. oktober

07:30 Frivillig morgentrim
09:00 Møtestart (Rom 219)
09:10 Valgkomiteens innstilling
09:20 Spørsmål og svar med KunnskapsdepartementetSpørsmål bes innsendes på forhånd sekretariatet
09:50 Benstrekk

10:00 Ungbot v/ Trine Grimholt
Spørsmål og svar (10 min)

11:00 Pause m/ utsjekk og lett servering
11:30 Tre lavterskeltiltak
- Sammen (pdf)
- Arktiske (pdf)

12:00 Benstrekk
12:15 Valg og vedtak- S-03/18 Vedtak av budsjett
- S-04/18 Valg av styremedlemmer til Samskipnadsrådet
- S-05/18 Valg av sted for Samskipnadsmøtet 2019
12:30 Uttalelser- S-06/18 Vedtak av endringsforslag og uttalelse
13:00 Avslutning
13:10 Lunsj og avreise

Praktisk

Overnatting
Quality Hotel Fredrikstad. Overnatting i enkeltrom m/frokost: kr. 1.550,- per natt og dagpakke kr. 555,-. Sekretariatet i samarbeid med vertsamskipnaden tar hånd om bestillingen.

Oppgjør
Opphold (rom og frokost) får den enkelte samskipnad faktura på fra Samskipnadsrådet i etterkant. Dersom deltageren er hindret fra å delta på møtet, dekkes også ev. avbestillingskostnader o.l. av den enkelte deltagers samskipnad.

Den enkelte dekker alle ekstrautgifter tilknyttet rom og opphold

Beliggenhet og transport

Quality Hotel Fredrikstad ligger med 5 minutters gange fra bussterminalen. Hit kan du ta buss til fra Oslo lufthavn Gardermoen og fra Oslo sentrum. Hotellet ligger med 10 minutters gange fra jernbanestasjonen.

[googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1512.4101215717862!2d10.937748265041671!3d59.21128267640074!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x46440327712c850d%3A0x242977c411e3527a!2sQuality+Hotel+Fredrikstad!5e0!3m2!1sno!2sno!4v1520415306910&w=600&h=450]

Styreledersamlingen og direktørsamlingen
Styrelederrepresentanter og direktørrepresentanter i Samskipnadsrådets styre er ansvarlig for dette, og vil kommunisere om innholdet av disse møtene.

Kontaktinformasjon til Sekretariatet
Naomi Ichihara Røkkum, 470 19 560

Mats Johansen Beldo, 478 39 478