Samskipnadsmøtet 2019
“Studentenes gode hjelper - hva skal samskipnadene være i fremtiden?”

Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS) er vert for Samskipnadsmøtet 2019 som avholdes 15. - 16. oktober i Stavanger. Møtet avholdes på Radisson Blu Atlantic. I tillegg til organisasjonssakene, er det lagt opp til en faglig del.

Resultatene fra SHoT-undersøkelsen i 2018, gjennomgangen av tilskuddsordningen og lovutvalgets gjennomgang av samskipnadloven byr på endringer i samskipnadenes hverdag. Hvordan skal vi møte endrede behov og forventninger fra studentene?  

Årets tema er derfor: "Studentenes gode hjelper - hva skal samskipnadene være i fremtiden?" 

Program for Samskipnadsmøtet 2019 


Tirsdag 15. oktober

TBA

Onsdag 16. oktober

TBA

Praktisk - informasjon kommer