Om Samskipnadsrådet

Skriv inn undertittel her

Samskipnadsrådet er et samarbeidsorgan for alle landets samskipnader. Som særlovsselskap innrettet mot å gjøre studentlivet enklere har samskipnaden en rekke felles interesser. Rådet ble dannet for å ivareta disse. Gjennom styrets arbeid og årlige uttalelser som vedtas på Samskipnadsmøtet fronter rådet de sakene som er felles for alle samskipnader. Det største saksområdet er boligpolitikk, men også andre spørsmål blir drøftet

Les mer om studentsamskipnader på Kunnskapsdepartementets nettsider.

Hva er Samskipnadsmøtet?

Skipnadsmøtet er Samskipnadsrådets øverste organ. Møtet består av en faglig del med innledere fra ulike fagområder og en organisatorisk årsmøtedel. På Samskipnadsmøtet velges det et styre og det blir vedtatt uttalelser som rådet skal fronte. Tilstede på møtet er også representanter fra Kunnskapsdepartementet og Norsk Studentorganisasjon. Samskipnadsmøtet avholdes årlig ved høstsemesteret og ansvaret for å være vertssamskipnad går på rullering mellom samskipnadene.

Samskipnadsrådets medlemmer (per Januar 2017)

 • Nord studentsamskipnad (Studentinord)*
 • Studentsamskipnaden i Agder (SiA)
 • Norges arktiske studentsamskipnad
 • Studentsamskipnaden i Indre Finnmark (SSO)
 • Studentsamskipnaden i Innlandet (SINN)*
 • Studentsamskipnaden i Molde (SiMolde)
 • Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO)
 • Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS)
 • Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge (SSN)*
 • Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit)*
 • Studentsamskipnaden i Volda (SiVolda)
 • Studentsamskipnaden i Østfold (SiØ)
 • Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs)
 • Studentsamskipnaden på Vestlandet (Sammen)*

*Som følge av strukturendringene i universitets- og høyskolesektoren er samskipnadenene i Buskerud, Vestfold og Telemark blitt Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge, Studentsamskipnaden i Nord-Trøndelag (SiNoT) og Studentsamskipnaden i Nesna (SiNe) er nå en del av Studentinord og SOPP avd. Gjøvik og SfS avd. Ålesund er en del av SiT. Studentsamskipnaden i Oppland (SOPP) og Studentsamskipnaden i Hedmark (SiH) er blitt Studentsamskipnaden i Innlandet. Videre er Studentsamskipnaden i Bergen (SiB), Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane (SISOF) og Studentsamskipnaden Stord/Haugesund (SSH) blitt Studentsamskipnaden på Vestlandet.

Samskipnadsrådets styre

Styrets leder
Lisbeth Dyrberg (SiO)

Direktørrepresentanter:
Hans Petter Kvaal (Arktiske)
Rita Hirsum Lystad (SiØ)

 1. direktørvara: Audhild Kvam (Sit)
 2. direktørvara: Pål Harv (SiA)

Styrelederrepresentanter:
Lena Fløtterød (SSN)
Nicholas Christiansen (Sit)
Ole Golten (SiÅs)

 1. styreledervara: Sander Brimsøe Thomassen (SiS)
 2. styreledervara: Vegard Øye (SiMolde)
 3. styreledervara: Kristoffer Bakke (Sammen)
 4. styreledervara: Jacob Handegaard (SiA)


Samskipnadsrådets sekretariat

Mats Johansen Beldo, politisk rådgiver
E: mats.beldo@sio.no / Tlf: +47 478 39 478

Marianne Andenæs, seniorrådgiver

E: mandenae@sio.no / Tlf: +47 976 87 638