Boligmøtet 2016

Boligmøte holdes hver vår i Oslo, og er et fagseminar for studentsamskipnadenes direktører, styreledere og boligdirektører, samt andre relevante aktører. Boligmøtet 2016 avholdes på Hotel Bristol den 15.-16. mars.

Program

Mandag 14. mars

11:00 Lunsj for styreledere
12:00 Styreledersamling

19:00: Styreledermiddag

Tirsdag 15. mars

11:30 Lunsj og registrering

12:45 Velkommen til årets boligmøte v/ leder av Samskipnadsrådet Lisbeth Dyrberg
13:00 Regjeringen forenkler regelverket v/ statssekretær i KMD Per Willy Amundsen (pdf)
13:25 Et rikere bomiljø v/ Jørund Kjøsnes, Signal arkitekter (pdf)
13:55 Hvordan er det å bo i en studentbolig v/ student Runar Mæland (pdf)
14:10 Kort benstrekk
14:25 Samskipnadenes arbeid med konsept, boligmiks og planlegging for godt bomiljø - v/ SiØ (pdf), SiS (pdf) og SiA (pdf)
15:10 Pause med innsjekking
15:40 Campusutvikling og utvikling av samskipnadenes tjenestetilbud v/ Knut Solberg, SiT (pdf) og Merete Kvidal, NTNU (pdf)
16:25 Husbankens innlegg v/ Sjefingeniør Terje Høgmo (pdf)
16:50 Pause med kaffe og kake
17:05 Kunnskapsdepartementets innlegg v/ Avdelingsdirektør Arne Lunde (pdf)
17:30 Møteslutt

19:00 Aperitiff og felles middag

Onsdag 16. mars

09:00 Oppsummering av foregående dag og ord for dagen
09:10 Hvordan legge til rette for trygge studentboliger v/Leif D. Riis (pdf)
09:30 Erfaringsutveksling samskipnadene v/Per K. Knutsen, SiB (pdf) og Hans Petter Kvaal, Norges arktiske studentsamskipnad (pdf)
09:50 Energisparing v/Anders Alseth, Enova (pdf)
10:10 Benstrekk og utsjekk
10:30 Profesjonell eiendomsdrift - verdibevarende eiendomsforvaltning ved hjelp av rett organisering og livssyklusbetrakninger v/Margrethe Foss og Christian Listerud, Multiconsult (pdf)
11:30 Oppsummering, avslutning og lunsj
12:30-15:00 Direktørsamling
12:30-15:00 Bolig- og Eiendomsledersamling


Presentasjoner