Boligmøtet
Fagseminar om studentboliger

Boligmøtet holdes hver vår i Oslo, og er et fagseminar for studentsamskipnadenes styreledere, administrerende direktører og eiendoms-/boligledere, samt andre relevante aktører.

Boligmøtet 2020 avholdes 3. - 4. mars 2020 på Scandic Vulkan

Les mer om neste års Boligmøte ved å klikke deg inn på "Boligmøtet 2020" menyen til høyre.