Boligmøtet

Fagseminar om studentboliger

Boligmøtet holdes hver vår, og er et fagseminar for studentsamskipnadenes styreledere, administrerende direktører og eiendoms-/boligledere, samt andre relevante aktører.