Boligmøte 2022

Lokalt samarbeid og markedsutvikling

Boligmøtet er et fagseminar for studentsamskipnadenes styreledere, administrerende direktører og eiendoms-/boligledere, samt andre relevante aktører. 

Program 

Mandag 28. februar
Før programstart: Mulighet for trening hos Sit på Gløshaugen 

09:00 Direktørsamling
09:00 Bolig- og Eiendomsledersamling
09:00 Styreledersamling

11:30 Lunsj og registrering

12:15 - Velkommen
12:30 - Oppdatering fra Samskipnadsrådet 
12:50 - Samskipnaden og utdanningsinstitusjonen(e) - Toril A. Nagelhus Hernes, prorektor for nyskapning (NTNU)
13:10  - Samskipnaden og studentene - Simen Oftedahl, Norsk studentorganisasjon (NSO)
13:30 - Pause
13:45 - Utfordringer med rammebetingelser - Kristian Brunsvik Olsen (Studentinord) og Andreas Eskelund (SiO)
14:15 - Statssekretærens innlegg - Oddmund Løkensgard Hoel
14:45 - Pause
15:00 - Befaring i Trondheim 
17:30 - Avslutning dag 1

19:00  Middag i regi av Sit på Kalvskinnet 
           Avgang fra hotellet 18:45

Tirsdag 1. mars
Før programstart: Mulighet for trening hos Sit på Gløshaugen
Sjekk gjerne ut før oppstart grunnet kortere pause 

09:00 - Oppstart
09:00 Samskipnaden og kommunen(e) - Morten Wolden, kommunedirektør i Trondheim
09:20 - Samskipnaden i studentboligmarkedet -
Gunn Kirsti Løkka (SiO) og Gunhild Ildjarnstad Hagen (Sit)
09:50 - Pause
10:00 - Studentboligmarkedet - Johan Rasting, BO Coliving
10:30 - Diskusjon av fremtidens studentboligmarked - Workshop
11:30 -  Spørretime - KD og Husbanken

12:00 Oppsummering og avslutning

12:15 - Lunsj og avreise


Informasjon om innledere:

Morten Wolden, kommunedirektør i Trondheim
Morten har vært øverste administrative leder i Trondheim kommune siden 2016. Med ansvar for å iverksette politiske vedtak og legge til rette for at saker som skal behandles politisk blir utredet, har Morten inngående kjennskap til samspillet med samskipnadene og kommunen.

Toril A. Nagelhus Hernes, prorektor for nyskapning (NTNU)
Toril leder NTNUs innovasjons- og nyskapingsarbeid og er del av rekors ledersteam. Hun har ansvar for å ivareta strategiske samarbeidsrelasjoner med næringslivsaktører regionalt, nasjonalt og internasjonalt. I tillegg har hun ansvar for NTNUs satsing på alumnisamarbeid og leder NTNUs arbeid for mer likestilling og mangfold. Toril har med andre ord et godt utgangspunkt for å snakke om samarbeid mellom samskipnad og utdanningsinstitusjon.

Simen Oftedahl, Norsk studentorganisasjon (NSO)

Før han ble valgt inn i NSOs arbeidsutvalg var Simen aktiv i studentpolitikken i Trondheim. Han har vært organisatorisk nestleder for Velferstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim. Før det var han studentleder ved Dronning Mauds Minne høgskole, hvor han studerer. Han er invitert til å snakke om samspillet mellom studenter og samskipnad.

Kristian Brunsvik Olsen, adm. dir. (Studentinord)
Kristian startet i jobben som administrerende direktør i Studentinord - Nord studentsamskipnad, i 2019. Han har tidligere vært økonomisjef i Widerøe Technical Services AS. Kristian er utdannet ved Nord universitet med en Master of Science in Business med spesialisering innenfor entreprenørskap og innovasjonsledelse. Sammen med Andreas Eskelund (SiO), skal han innlede om utfordringer med rammebetingelsene for studentboligbygging.

Andreas Eskelund, adm. dir. (SiO)
Andreas har vært administrerende direktør i SiO siden august 2021. Han har lang fartstid fra ulike lederjobber innen eiendoms- og facility management-bransjen. Før han ble samskipnadsdirektør satt han i konsernledelsen i Boligbyggelaget Usbl med ansvar for eiendomsdrift, utleieboliger og servicetjenester. Andreas har dermed svært lang erfaring med boligbygging og vil sammen med Kristian (Studentinord) belyse noen av utfordringene med rammebetingelsene for studentboliger.

Statssekretærens innlegg - Oddmund Løkensgard Hoel
Oddmund er statssekretær for forsknings- og høyere utdanningsminister, Ola Borten Moe (SP). Oddmund er professor i historie og har siden 2007 hatt fast vitenskapelig stilling på Høgskulen på Vestlandet. Han har blant annet forsket både på politisk historie og språkhistorie. Med sin bakgrunn fra akademia, kjenner han samskipnadene spesielt godt.

Gunn Kirsti Løkka (SiO)
Gunn Kirsti har lang fartstid i SiO, hvor hun siden 2019 har vært boligdirektør. Før det var hun markedsdirektør i SiO og har tidligere hatt samme stilling i Mills. Gunn Kirsti er utdannet siviløkonom (NHH).  Sammen Gunhild Ildjarnstad Hagen (Sit) skal hun snakke om studentsamskipnadene i studentboligmarkedet.

Gunhild Ildjarnstad Hagen (Sit)
Gunnhild jobber som rådgiver og tjenesteutvikler i Sit Bolig hvor hun blant annet er prosjektleder i forbedring- og digitaliseringsprosesser og har ansvar for å formidle brukerperspektivet i større byggeprosjekter. Før hun startet i Sit jobbet hun i Sparebank 1 SMN. Hun har utdanning innen markedsføring og ledelse. Sammen med Gunn-Kirsti Løkka (SiO) skal hun snakke om studentsamskipnadene i studentboligmarkedet.

Johan Rasting, BO Coliving
Johan er investor, CEO og founder av BO Coliving. Bo Coliving er et selskap som utvikler utleieboliger og markedsfører seg direkte mot studenter. Johan har vært en aktiv eiendomsinvestor siden 2015 og bygget kompetanse og portefølje innen blant annet coliving. Han er invitert til å dele sine perspektiver på studentboligmarkedet. Praktisk informasjon:

Konferansen vil finne sted på Thon Hotel Prinsen, Kongensgate 30. 
Hotellet ligger sentralt plassert i Trondheim sentrum, med flybuss rett utenfor.

Overnatting og oppgjør:

Sekretariatet tar hånd om bestillingen på bakgrunn av svar i påmeldingen.
Pris for enkelt rom 1 445 natt til mandag og 1695 natt til tirsdag.

Rom og frokost betales av den enkelte deltager ved avreise.

Dersom deltageren er hindret fra å delta på møtet, dekkes også ev. avbestillingskostnader o.l. av den enkelte deltagers samskipnad.