Nyheter og pressemeldinger

Vær blant de første som mottar siste nytt!

Studentboliger og studenthelse er de to viktigste satsingene som må gjennomføres av en ny regjering, skriver styreleder i Samskipnadsrådet, Hans Erik Stormoen.

Samskipnadsrådet har i forbindelse med oppstart av nytt studieår hentet inn tall fra landets fjorten studentsamskipnader om hvor mange studenter som har blitt tildelt boliger og står på venteliste. Den siste undersøkelsen viser at 988 studenter har flyttet inn i samskipnadenes boliger i perioden fra 16. august til 1. september. Dette gir en total...

Ny undersøkelse viser at antallet studenter som står i kø for å bo i en av studentsamskipnadenes boliger har blitt redusert med 6088 i perioden mellom 2. og 16. august. Køtallene har sunket fra 16 421 til10 333. Siden 2. august har 2416 studenter blitt tildelt en studentbolig.