Nyheter og pressemeldinger

Vær blant de første som mottar siste nytt!

- Studentene får økt studiestøtte og en støtteordning som halverer tannlegeregninga for de under 26 år. For øvrig gir budsjettforliket liten grunn til jubel for studentenes velferdstilbud, sier Audhild Kvam, styreleder i Samskipnadsrådet.

I dag har regjeringen lagt frem sitt forslag til statsbudsjett for 2023. De foreslår en rekke tiltak som vil gjøre at studentsamskipnadene kan bygge flere studentboliger.

Samskipnadsrådet har gjennomført en undersøkelse blant studentsamskipnadene for å se hvor mange studenter som har fått tilbud om studentbolig, og hvor mange studenter som står på venteliste for å få studentbolig.

Samskipnadsrådet har gjennomført en undersøkelse blant studentsamskipnadene for å se hvor mange studenter som har fått tilbud om studentbolig, og hvor mange studenter som står på venteliste for å få studentbolig.

Samskipnadsrådet har gjennomført en undersøkelse blant studentsamskipnadene for å se hvor mange studenter som har fått tilbud om studentbolig i sommer, og hvor mange studenter som står på venteliste for å få studentbolig. Siden 1. mai har 16 322 studenter fått kontrakt til sin nye studentbolig.

Studentboliger og studenthelse er de to viktigste satsingene som må gjennomføres av en ny regjering, skriver styreleder i Samskipnadsrådet, Hans Erik Stormoen.

Samskipnadsrådet har i forbindelse med oppstart av nytt studieår hentet inn tall fra landets fjorten studentsamskipnader om hvor mange studenter som har blitt tildelt boliger og står på venteliste. Den siste undersøkelsen viser at 988 studenter har flyttet inn i samskipnadenes boliger i perioden fra 16. august til 1. september. Dette gir en total...

Ny undersøkelse viser at antallet studenter som står i kø for å bo i en av studentsamskipnadenes boliger har blitt redusert med 6088 i perioden mellom 2. og 16. august. Køtallene har sunket fra 16 421 til10 333. Siden 2. august har 2416 studenter blitt tildelt en studentbolig.