Ressursside

Samskipnadsrådet er samarbeidsorganet for landets 14 studentsamskipnader. Som særlovselskap innrettet mot å gjøre studentlivet enklere har samskipnadene en rekke felles interesser. Rådet ble dannet for å ivareta disse.