Ressursside

Samskipnadsrådet er et samarbeidsorgan for alle landets samskipnader. Som særlovselskap innrettet mot å gjøre studentlivet enklere har samskipnaden en rekke felles interesser. Rådet ble dannet for å ivareta disse. Gjennom styrets arbeid og årlige uttalelser som vedtas på Samskipnadmøtet fronter rådet de sakene som er felles for alle samskipnader 

På denne siden finner du informasjon om Samskipnadrådets virksomhet, blant annet referater fra Samskipnadrådets styremøter, årsmøteprotokoller, høringssvar samt egen ressursside for styreledere i samskipnadene.