Boligmøtet 2024

Studentsamskipnadenes årlige boligkonferanse

Boligmøtet er et fagseminar for studentsamskipnadenes styreledere, administrerende direktører og eiendoms-/boligledere, samt andre relevante aktører. Konferansen arrangeres 6-7.mars ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø.

Program 

Programmet vil bli oppdatert fortløpende med aktuelle endringer. 

Arrangementet avholdes ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø. 

Konferansierer:
Adrian Reftun (styreleder, Studentinord)
Kristian Brunsvik Olsen (administrerende direktør, Studentinord)

6. mars - Intern konferansedag

09:00 - Bolig- og Eiendomsledersamling
              Direktørsamling
              Styreledersamling

10:15 - Pause
10:30 - Bolig og Eiendomsledersamling
            Direktørsamling
            Styreledersamling
11:30 - Lunsj
12:30 - Felles åpning v. styreleder i Samskipnadsrådet Rita Hirsum Lystad
12:45 - Studentboligbygging - den harde virkeligheten v/styreleder i Sammen Amalie Lunde
13:15 - Brann i studentboliger - erfaringer fra Stavanger v/ assisterende direktør i SiS Øyvind Lorentzen og teknisk sjef i SiS Øyvind Bethuelsen
13:45 - Pause
14:00 - Prognose for samskipnadenes studentboligbygging v/administrerende direktør i SiO og administrerende direktør i SiÅs Andreas Eskelund og Pål Magnus Løken
14:30 - Bygge og drifte studentboliger i en dyrtid - hvordan få ned kostnadene? v/administrerende direktør i SiA Pål Harv og administrerende direktør i SiVolda Rune Aasen 
15:30 - Programslutt dag 1
17:00 - Avreise fra hotellet til befaring ved Mørkvedlia Studentpark
19:30 - Middag ved Nord Universitet
23:00 - Returreise fra middagen til hotellet

7. mars - Ekstern konferansedag

08:30 - Mingling med kaffe
09:00 - Velkommen
09:00 - Studentboliger - behov og etterspørsel v/styreleder i Sammen Amalie Lunde
09:15 - Husbankens rolle i studentboligbyggingen, v/rådgiver i Husbanken Vera Nes
09:55 - Pause
10:15 - Sosial bærekraft fra et studentperspektiv v/ styreleder i Studentinord Adrian Reftun
10:45 - Dyrtid og prisvekst - status i byggenæringen v/rådgiver i NHO Byggenæringen Kristian Torve
11:30 - Lunsj
12:30 - Nye krav til solceller på boligbygg - hva betyr det for bransjen? v/advokat Nina Egeland
13:00 - Miljømessig bærekraft: Barrierer og muligheter v/administrerende direktør i NAS Elin Bang Tverfjeld og prosjektleder i NAS Anne Cathrine Arnesen
13:30 - Pause
13:45 - Bærekraft og studentboliger: Veien videre
15:15 - Avslutning v/styreleder i Samskipnadsrådet Rita Hirsum Lystad
15:30 - Programslutt dag 2


Innledere 7.mars:

Amalie Lunde, Studentsamskipnaden på Vestlandet
Amalie Lunde er student og styreleder ved Studentsamskipnaden i Vestlandet. Hun har tidligere vært nestleder i Velferdstinget Vest og folkevalgt i Vaksdal kommune for Høyre. Lunde har vært styreleder siden våren 2021 og har jobbet tett på flere store byggeprosjekter i Sammen. Hun skal innlede om barrierer og muligheter for studentboligbygging.

Elin Bang Tverfjeld, Norges Arktiske Studentsamskipnad
Elin Bang Tverfjeld er konstituert administrerende direktør i Norges arktiske studentsamskipnad. Hun har jobbet i samskipnaden i en årrekke og er ansatt som assisterende direktør. I løpet av årene har hun hatt lederroller innenfor alle tjenesteområder i samskipnaden. Elin er utdannet statsautorisert revisor fra Norges Handelshøyskole. Hun skal sammen med prosjektleder Anne Cathrine Arnesen snakke om prosjektet Isrenna – bærekraftig studentby med fokus på miljømessig bærekraft.

Anne Cathrine Arnesen, Norges Arktiske Studentsamskipnad
Anne Cathrine Arnesen er nylig ansatt i Norges Arktiske Studentsamskipnad som prosjektleder for Isrenna - Bærekraftig Studentby. Hun er utdannet sivilarkitekt, men har primært jobbet med planlegging, prosjektledelse og prosjektutvikling. Både i rollen som offentlig byggherre og som prosjektleder for en privat entreprenør, har hun jobbet med ulike aspekter innenfor bærekraft, og skal sammen med Elin Bang Tverfjeld snakke om miljømessig bærekraft i prosjektet Bærekraftig studentby.

Adrian Reftun, Nord Studentsamskipnad
Adrian er student og styreleder ved Nord Studentsamskipnad. Han har vært styreleder ved samskipnaden siden mai 2023 og vært styremedlem siden mai 2022. Reftun har vært engasjert i studentidretten lokalt siden 2022 og utdanner seg til å bli rektor ved Nord Universitet. Han er konferansier under boligkonferansen og innleder om sosial bærekraft ved Studentinord.

Kristian Torve, NHO Byggenæringen
Kristian Torve er rådgiver i NHO Byggenæringen og vararepresentant på Stortinget for Trøndelag Arbeiderparti. Han har også bakgrunn fra fylkestinget i Trøndelag og har jobbet for NHO siden 2023. Han skal snakke om status i byggenæringen i en tid med prisvekst og lavere aktivitet.

Nina Egeland, Advokatfirmaet Grette
Nina Egeland er advokatfullmektig i Advokatfirmaet Grettes avdeling for energi. Hun har siden studietiden spesialisert seg innen regulatoriske spørsmål på energiområdet. Til daglig bistår hun aktører i alle faser av utbyggingsprosjekter - fra plan- og søknadsfasen til ferdigstillelse. Nina skal snakke om nye krav og regler om solceller på bygg.


Vera Slapø Nes, Husbanken
Vera Slapø Nes er arkitekt og rådgiver i Husbanken. Hun jobber i avdelingen for lån og tilskudd og har dermed god kjennskap til samskipnadenes studentboligprosjekter og regelverket for lån og tilskudd. Nes skal i sin innledning fortelle om Husbankens rolle i studentboligbyggingen. 

Presentasjoner:

Praktisk informasjon

Overnatting og oppgjør:

Det er konferansepris for å delta på Boligmøtet 2024. Full konferansepakke inkluderer begge konferansedagene med lunsj, befaring og middag og er kun tilgjengelig for studentsamskipnadene. Halv konferansepakke inkluderer konferansedagen 7.mars med lunsj, befaring og middag. Denne er åpen for eksterne deltakere. Overnatting og frokost er ikke inkludert i konferansepakkene.
Full konferansepakke: 3000,-
Halv konferansepakke: 2000,-

Det er holdt av rom på Quality Hotel Ramsalt i Bodø. Sekretariatet tar hånd om bestillingen på bakgrunn av svar i påmeldingen.
Priser (med forbehold om endringer)
1290,- tirsdag til onsdag (5-6. mars)
1290,- onsdag til torsdag (6-7. mars)

Rom og frokost betales av den enkelte deltager.
Dersom deltageren er hindret fra å delta på møtet, dekkes også ev. avbestillingskostnader o.l. av den enkelte deltaker.

Middag onsdag 06.03.24
Det blir felles middag for alle deltakere i konferansen. StudentiNord er vertskap for middagen. Det blir felles avreise med buss til befaring og middag fra hotellet. Befaring blir ved Mørkvedlia Studentpark og middagen ved Nord Universitet. Det blir felles returreise med buss kl.23:00 etter middagen.

NB: For påmeldte deltakere så er det mulighet for å være med på isbading før frokost 6.mars.
Dette organiseres av Studentinord. Ta med passende bekledning til denne anledningen.
Møt opp i resepsjonen 06:50. Deretter felles marsj mot Bading Pust ved Moloen i Bodø kl.07:00.
Dette er naturligvis frivillig.

Kontakt oss i Samskipnadsrådet
E: post@samskipnader.no