Om Samskipnadsrådet

Her finner du informasjon om Samskipnadsrådet. 


Samskipnadsrådet

Samskipnadsrådet er et samarbeidsorgan for alle landets samskipnader. Som særlovsselskap innrettet mot å gjøre studentlivet enklere har samskipnaden en rekke felles interesser. Rådet ble dannet for å ivareta disse. Gjennom styrets arbeid og årlige uttalelser som vedtas på Samskipnadsmøtet fronter rådet de sakene som er felles for alle samskipnader. Det største saksområdet er boligpolitikk, men også andre spørsmål blir drøftet.

Les mer om studentsamskipnader på Kunnskapsdepartementets nettsider

Hva er Samskipnadsmøtet?
Skipnadsmøtet er Samskipnadsrådets øverste organ. Møtet består av en faglig del med innledere fra ulike fagområder og en organisatorisk årsmøtedel. På Samskipnadsmøtet velges det et styre og det blir vedtatt uttalelser som rådet skal fronte. Tilstede på møtet er også representanter fra Kunnskapsdepartementet og Norsk Studentorganisasjon. Samskipnadsmøtet avholdes årlig ved høstsemesteret og ansvaret for å være vertssamskipnad går på rullering mellom samskipnadene.

Samskipnadsrådets medlemmer

Samskipnadsrådets styre
Styrets leder:
Hans Erik Stormoen (SSN)
Epost: leder@samskipnader.no
TLF: +47 906 05 340

Direktørrepresentanter:
Audhild Kvam (Sit)
Per Kristian Knutsen (Sammen)

  1. direktørvara: Pål Harv (SiA)
  2. direktørvara: Lisbeth Dyrhaug (SiO)

Styrelederrepresentanter:
Irmelin Johanne Angell Losvik (SiVolda)
Sebastian Henriksen (Arktiske)
Maria Lehmann (SiØ) 

  1. styreledervara: Amalie Johnsen Lunde (Sammen)
  2. styreledervara: Stine Johannesen (SiO)
  3. styreledervara: Selma Sollihagen (SiÅs)
  4. styreledervara: xx xx (SiMolde) 

Samskipnadsrådets sekretariat

Fam Karine Heer Aas, sekretariatsleder,
Tlf: +47 900 82 746
Epost: fam@samskipnader.no

Tord Øverland, rådgiver
Tlf: +47 413 59 118 
Epost: tord@samskipnader.no

post@samskipnader.no