Om Samskipnadsrådet
Her finner du all informasjon om Samskipnadsrådet. 

Samskipnadsrådet

Samskipnadsrådet er et samarbeidsorgan for alle landets samskipnader. Som særlovsselskap innrettet mot å gjøre studentlivet enklere har samskipnaden en rekke felles interesser. Rådet ble dannet for å ivareta disse. Gjennom styrets arbeid og årlige uttalelser som vedtas på Samskipnadsmøtet fronter rådet de sakene som er felles for alle samskipnader. Det største saksområdet er boligpolitikk, men også andre spørsmål blir drøftet.

Les mer om studentsamskipnader på Kunnskapsdepartementets nettsider

Hva er Samskipnadsmøtet?

Skipnadsmøtet er Samskipnadsrådets øverste organ. Møtet består av en faglig del med innledere fra ulike fagområder og en organisatorisk årsmøtedel. På Samskipnadsmøtet velges det et styre og det blir vedtatt uttalelser som rådet skal fronte. Tilstede på møtet er også representanter fra Kunnskapsdepartementet og Norsk Studentorganisasjon. Samskipnadsmøtet avholdes årlig ved høstsemesteret og ansvaret for å være vertssamskipnad går på rullering mellom samskipnadene.

Samskipnadsrådets medlemmer (per januar 2017)

*Som følge av strukturendringene i universitets- og høyskolesektoren er samskipnadenene i Buskerud, Vestfold og Telemark blitt Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge, Studentsamskipnaden i Nord-Trøndelag (SiNoT) og Studentsamskipnaden i Nesna (SiNe) er nå en del av Studentinord og SOPP avd. Gjøvik og SfS avd. Ålesund er en del av SiT. Studentsamskipnaden i Oppland (SOPP) og Studentsamskipnaden i Hedmark (SiH) er blitt Studentsamskipnaden i Innlandet. Videre er Studentsamskipnaden i Bergen (SiB), Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane (SISOF) og Studentsamskipnaden Stord/Haugesund (SSH) blitt Studentsamskipnaden på Vestlandet.

Samskipnadsrådets styre

Styrets leder:
Hans Erik Stormoen (SSN)

Direktørrepresentanter:
Audhild Kvam (Sit)
Rita Hirsum Lystad (SiØ)

  1. direktørvara: Pål Harv (SiA)
  2. direktørvara: Per Kristan Knutsen (Sammen)

Styrelederrepresentanter:
Irmelin Johanne Angell Losvik (SiVolda)
Kristoffer Bakke (Sammen)
Michael Rossly Larsen (SiMolde) 

  1. styreledervara: Sebastian Henriksen (Arktiske)
  2. styreledervara: Jonas Virtanen (SiO)
  3. styreledervara: Anders Drangeid (Studentinord)
  4. styreledervara: Astrid Lunde (SiÅs)


Samskipnadsrådets sekretariat

Marianne Andenæs, seniorrådgiver
Tlf: +47 976 87 638

Tord Øverland, rådgiver
Tlf: +47 413 59 118 

post@samskipnader.no