Om Samskipnadsrådet


Samskipnadsrådet

Samskipnadsrådet er samarbeidsorganet for landets 14 studentsamskipnader, som tilbyr et bredt omfang av velferdstjenester til om lag 270 000 studenter. Studentsamskipnadene er ideelle private aktører som sørger for at studentene får et helhetlig tjenestetilbud spesielt tilpasset studiesituasjonen. Studentboliger er det største tjenesteområdet til landets studentsamskipnader.

Les mer om studentsamskipnader på Kunnskapsdepartementets nettsider.

Hva er Samskipnadsmøtet?
Samskipnadsmøtet er Samskipnadsrådets øverste organ. Møtet består av en faglig del og en organisatorisk årsmøtedel. På Samskipnadsmøtet velges styret og det blir vedtatt styringsdokumenter. Les mer om møtene ved å klikke på knappen under. Protokoller og vedtekter publiseres på vår ressursside. 


Samskipnadsrådets styre

Styrets leder:
Rita Hirsum Lystad
E-post: rita.h.lystad@hiof.no
Tlf: +47 907 21 982

Direktørrepresentanter:
Andreas Berggren Eskelund (SiO)
Pål Harv (SiA)

  1. Direktørvara: Kristian Brunsvik Olsen (Studentinord)
  2. Direktørvara: Rune Aasen (SiVolda)

Styrelederrepresentanter:
Amalie Johnsen Lunde (Sammen)
Daniel Hansen Masvik (NAS)
Jenny Brunsgård Ek (SiØ)

  1. Styreledervara: Selma Sollihagen (SiÅs)
  2. Styreledervara: Adrian Kirkeby Reftun, StudentiNord (Studentinord) 
  3. Styreledervara: Jakob Mæland (SiA)
  4. Styreledervara: Sindre Rabben Tronstad(SiVolda)

Samskipnadsrådets sekretariat

Marianne Andenæs
Sekretariatsleder / Pressekontakt
Tlf: (+47) 976 87 638
E-post: marianne@samskipnader.no

Fam Karine Heer Aas
Seniorrådgiver
Tlf:(+47) 900 82 746
E-post: fam@samskipnader.no

Emilie Faarup Storvik
Politisk rådgiver
Tlf: (+47) 413 73 656
E-post: emilie@samskipnader.no 

post@samskipnader.no