Om Samskipnadsrådet

Her finner du informasjon om Samskipnadsrådet. 


Samskipnadsrådet

Samskipnadsrådet er samarbeidsorganet for landets 14 studentsamskipnader, som tilbyr et bredt omfang av velferdstjenester til om lag 270 000 studenter. Studentsamskipnadene er ideelle private aktører som sørger for at studentene får et helhetlig tjenestetilbud spesielt tilpasset studiesituasjonen. Studentboliger er det største tjenesteområdet til landets studentsamskipnader.

Les mer om studentsamskipnader på Kunnskapsdepartementets nettsider

Hva er Samskipnadsmøtet?
Samskipnadsmøtet er Samskipnadsrådets øverste organ. Møtet består av en faglig del og en organisatorisk årsmøtedel. På Samskipnadsmøtet velges styret og det blir vedtatt styringsdokumenter. Les mer om møtene ved å klikke på knappen under. Protokoller og vedtekter publiseres på vår ressursside. 

Samskipnadsrådets medlemmer

Samskipnadsrådets styre
Styrets leder:
Audhild Kvam (Sit)
Epost: styreleder@samskipnader.no
TLF: +47 951 37 086

Direktørrepresentanter:
Andreas Berggren Eskelund (SiO)
Pål Harv (SiA)

  1. direktørvara: Rita Hirsum Lystad (SiØ)
  2. direktørvara: Elisabeth Faret (SiS)

Styrelederrepresentanter:
Amalie Johnsen Lunde (Sammen)
Daniel Hansen Masvik (NAS)
Anna Rist (SiMolde)

  1. styreledervara: Reidar Emil Skoglund-Jørgensen (SSN)
  2. styreledervara: Jenny Brunsgård Ek (SiØ) 
  3. styreledervara: Stine Johannesen (SiO)
  4. styreledervara: Jacob Mæland (SiA)

Samskipnadsrådets sekretariat

Fam Karine Heer Aas, seniorrådgiver
Tlf: +47 900 82 746

Epost: fam@samskipnader.no

Marianne Andenæs, sekretariatsleder
Tlf: +47 97687638
Epost: marianne@samskipnader.no 

Ibrahim Ali, rådgiver
Tlf: +47 97930412
Epost: ibrahim@samskipnader.no


post@samskipnader.no