Samskipnadsrådet

Samarbeidsorganet for studentsamskipnader i Norge

OM SAMSKIPNADSRÅDET

Av og for studentene

Samskipnadsrådet er samarbeidsorganet for landets 14 studentsamskipnader. Som særlovsselskap innrettet mot å gjøre studentlivet enklere har samskipnaden en rekke felles interesser. Rådet ble dannet for å ivareta disse. 

 

SAMSKIPNADSMØTET

Årsmøtet for samskipnadene

Samskipnadsmøtet er Samskipnadsrådets øverste organ (årsmøte). På Samskipnadsmøtet velges styret og politikken som skal følges det neste året. Samskipnadsmøtet avholdes årlig hver høst. Vertskapet går på rullering mellom samskipnadene. 

 

BOLIGMØTE

Fagseminar om studentboliger

Boligmøtet holdes hver vår og er et fagseminar for studentsamskipnadenes styreledere, administrerende direktører og eiendoms-/boligledere. 

RESSURSSIDE

Referater og styringsdokumenter

På ressurssiden ligger Samskipnadsrådets vedtatte høringsuttalelser og vedtekter. 

 

- Studentene får økt studiestøtte og en støtteordning som halverer tannlegeregninga for de under 26 år. For øvrig gir budsjettforliket liten grunn til jubel for studentenes velferdstilbud, sier Audhild Kvam, styreleder i Samskipnadsrådet.

Samskipnadsrådet

Besøksadresse: 
Apotekergata 10, 0180 Oslo

Postadresse:

Samskipnadsrådet
Apotekergata 10

0180 Oslo

Marianne Andenæs (sekretariatsleder):
(+47) 976 87 638

marianne@samskipnader.no

Fam Karine Heer Aas (seniorrådgiver):

(+47) 900 82 746 PRESSEKONTAKT

fam@samskipnader.no

Ibrahim Ali (rådgiver):
(+47) 979 30 412

ibrahim@samskipnader.no 

post@samskipnader.no