Samarbeidsorganet for studentsamskipnader i Norge

Samskipnadsrådet

Vi er samarbeidsorganet for landets 14 studentsamskipnader, som tilbyr et bredt omfang av velferdstjenester til om lag 270 000 studenter. Studentsamskipnadene er ideelle private aktører som sørger for at studentene får et helhetlig tjenestetilbud spesielt tilpasset studiesituasjonen. Studentboliger er det største tjenesteområdet til landets studentsamskipnader.

Samskipnadsrådet

Post- og besøksadresse: 
Trimveien 4, 0372 Oslo

post@samskipnader.no