Samskipnadsrådet
Samarbeidsorganet for alle norske studentsamskipnader

OM SAMSKIPNADSRÅDET

Av og for studentene

Samskipnadsrådet er et samarbeidsorgan for alle landets samskipnader. Som særlovsselskap innrettet mot å gjøre studentlivet enklere har samskipnaden en rekke felles interesser. Rådet ble dannet for å ivareta disse.
 

SAMSKIPNADSMØTET

Årsmøtet for samskipnadene

Skipnadsmøtet er Samskipnadsrådets øverste organ.  På Samskipnadsmøtet velges styret og politikken som skal følges det neste året. Samskipnadsmøtet avholdes årlig hver høst vertskapet går på rullering mellom samskipnadene.
 

BOLIGMØTE

Fagseminar om studentboliger

Boligmøtet holdes hver vår i Oslo, og er et fagseminar for studentsamskipnadenes styreledere, administrerende direktører og eiendoms-/boligledere, samt andre relevante aktører. 

RESSURSSIDE

Referater og styringsdokumenter

På ressurssiden finner du blant annet protokoller fra Samskipnadsmøtet og høringsuttalelser.

 

Samskipnadsrådet

B: Trimveien 4 | Domus Athletica
P: Pb 94 Blindern | NO-0314 Oslo

Marianne Andenæs (seniorrådgiver):(+47) 976 87 638

Tord Øverland (rådgiver):
(+47) 413 59 118 

post@samskipnader.no