Studentboliger som eget arealformål - Et viktig grep

15.04.2024
Foto: Tobias Olsen
Foto: Tobias Olsen

I dag foreslo Kommunal- og distriktsdepartementet studentboliger som eget arealformål i kart- og planforskriften. Studentsamskipnadene ønsker det nye forslaget velkommen. 

  • I en tid hvor prisene øker i hele samfunnet er det viktig at studentene har et godt, trygt og rimelige boalternativ. Studentboliger som eget arealformål er et svært viktig grep og vi er takknemlige for at regjeringen og SV har lyttet til våre innspill, sier styreleder Rita Hirsum Lystad

Studentboliger bidrar til to viktige mål i samfunnet, bedre boligsosial politikk og like muligheter til høyere utdanning. Samskipnadsrådet har etterlyst større tilrettelegging for utbygging av studentboliger i lang tid og fjerning av bremseklosser for boligbyggingen.

  • Å gi kommunene verktøy til å prioritere studentboliger i sine planprosesser er et godt og målrettet tiltak, som vil bidra til raskere regulering i kommunene og reduksjon av kostnadene ved studentboligbygging, fortsetter styreleder Rita Hirsum Lystad

Departementet foreslår at «Studentboliger» blir et nytt arealformål på kommuneplan- og reguleringsplannivå. Arealformålet foreslås tatt inn som et nytt underformål til arealformålet «Bebyggelse og anlegg» i Vedlegg I A i kart- og planforskriften.