Samskipnadsmøtet

Samskipnadsrådets årsmøter

Hva er samskipnadsmøtet?

Skipnadsmøtet er Samskipnadsrådets øverste organ. På Samskipnadsmøtet velges styret og politikken som skal følges det neste året. 

Samskipnadsmøtet avholdes årlig hver høst vertskapet går på rullering mellom samskipnadene.