Samskipnadsmøtet
Samskipnadsrådets årsmøter

Hva er samskipnadsmøtet?

Skipnadsmøtet er Samskipnadsrådets øverste organ. På Samskipnadsmøtet velges styret og politikken som skal følges det neste året. Samskipnadsmøtet avholdes årlig hver høst vertskapet går på rullering mellom samskipnadene. 

Studentsamskipnaden i Stavanger er vert for Samskipnadsmøtet 2019. Møtet avholdes på Radisson Blu Atlantic, 15-16. Oktober 2019I tillegg til organisasjonssakene, skal det være en faglig del med et bestemt tema.

Årets tema er:  "Studentenes gode hjelper - hva skal samskipnadene være i fremtiden?"