Samskipnadsmøtet 2017

"Hvem er studenten i 2020?"

Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit) var vert for Samskipnadsmøtet 2017 den 18. - 19. oktober i Trondheim. I tillegg til organisasjonssakene, skal det være en faglig del med et bestemt tema.

Temaet var: "Hvem er studenten i 2020?". Ungdomskulturen er stadig i endring. For at samskipnadene skal ha kundeforståelse og bygge et tjenestetilbud som er tilpasset de kommende ungdomsgenerasjonene, bør man bli godt kjent med trendene.

Program

Tirsdag 17. oktober

11:00 Lunsj for styreledere på hotellet
12:00 Styreledersamling på hotellet
19:00 Styreledermiddag 

Onsdag 18. oktober

09:30 Direktørsamling i Rådssalen i NTNUs Hovedbygg
11:00 Kræsjkurs i Samskipnadsmøtet for styreledere og nestledere
- Lunsj for kræsjkursdeltagerne (Cafe Elektro)
- Kræsjkurs i Samskipnadsmøtet for styreledere og nestledere (i Rådssalen)
12:00 Lunsj og registrering på campus for øvrige deltagere (Cafe Elektro)
12:45 Avreise til Rådssalen
13:00 Åpning av møtet (i Rådssalen)
13:10 Organisasjonssaker
- S-01/17 Godkjenning av innkalling og saksliste
- S-02/17 Konstituering og opprop
- S-03/17 Årsmelding, regnskap og budsjett
13:30 Benstrekk
13:40 Uttalelser
- Diskusjon
14:20 Ordførers hilsen til Samskipnadsmøtet
- v/ Ordfører Rita Ottervik
14:35 Benstrekk
14:45 Hvordan er de kommende kullene annerledes fra nåværende studentgenerasjon?
- Innledning v/ Guro Ødegård
15:35 Pause med lett servering
15:55 Hvilke trender ser vi i ungdomshelsen og eksempler på gode tiltak 
- Innledning v/ Siw Tone Innstrand
16:25 Benstrekk
16:35 Uttalelser
17:00 Møteslutt dag 1
17:45 Felles transport fra hotellet for de som skal delta på omvisningen
18:00 Frivillig omvisning på Studentersamfundet
18:20 Felles transport fra hotellet for de som ikke deltar på omvisningen
18:30 Aperitiff i Rundhallen på Samfundet
19:00 Studentrevy
21:30 Middag på Strossa på Samfundet
23:30 Felles transport tilbake til hotellet

Torsdag 19. oktober

07:30 Frokost m/utsjekk
08:45 Avreise til Rådssalen
09:00 Ord for dagen
09:05 Valgkomiteens innstilling
09:15 Digitale medietrender blant ungdom og hvordan henge med i utviklingen 
- Innledning v/ Hans-Petter Nygård-Hansen
10:15 Benstrekk
10:25 Gründerpresentasjon: Too Good To Go 
- Presentasjon v/ Line Larsen
10:45 Spørsmål og svar med Kunnskapsdepartementet
- Spørsmål bes forhåndinnsendt til sekretariatet innen 13. oktober
11:10 Kunnskapsdepartementets tilsynsenhet
- Innledning v/ Avdelingsleder Håvard Tvinnereim
11:40 Pause med lett servering
12:10 Valg og vedtak
- S-03/17 Godkjenning av årsmelding og regnskap, samt vedtak av budsjett
- S-04/17 Valg av styremedlemmer til Samskipnadsrådet
- S-05/17 Valg av sted for Samskipnadsmøtet 2018
12:40 Uttalelser
- S-05/17 Vedtak av endringsforslag og uttalelse
13:20 Avslutning
13:30 Lunsj (Kjelhuset)
14:30 Felles transport til flyplassen