Samskipnadsmøtet 2017
"Hvem er studenten i 2020?"

Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit) er vert for Samskipnadsmøtet 2017 som avholdes 18. - 19. oktober i Trondheim. I tillegg til organisasjonssakene, skal det være en faglig del med et bestemt tema.

Årets tema er: "Hvem er studenten i 2020?". Ungdomskulturen er stadig i endring. For at samskipnadene skal ha kundeforståelse og bygge et tjenestetilbud som er tilpasset de kommende ungdomsgenerasjonene, bør man bli godt kjent med trendene.

Samskipnadsmøtet vil være samtidig som UKA i Trondheims 100 årsjubileum. Møtet vil være studentnært på campus, en kort gåtur fra hotell Lerkendal..

Program

Tirsdag 17. oktober

11:00 Lunsj for styreledere på hotellet

12:00 Styreledersamling på hotellet

19:00 Styreledermiddag (Se info om transport)

Onsdag 18. oktober

09:30 Direktørsamling i Rådssalen i NTNUs Hovedbygg

11:00 Kræsjkurs i Samskipnadsmøtet for styreledere og nestledere

- Lunsj for kræsjkursdeltagerne (Cafe Elektro)
- Kræsjkurs i Samskipnadsmøtet for styreledere og nestledere (i Rådssalen)

12:00 Lunsj og registrering på campus for øvrige deltagere (Cafe Elektro)

12:45 Avreise til Rådssalen

13:00 Åpning av møtet (i Rådssalen)

13:10 Organisasjonssaker

- S-01/17 Godkjenning av innkalling og saksliste
- S-02/17 Konstituering og opprop
- S-03/17 Årsmelding, regnskap og budsjett

13:30 Benstrekk

13:40 Uttalelser

- Diskusjon

14:20 Ordførers hilsen til Samskipnadsmøtet

- v/ Ordfører Rita Ottervik

14:35 Benstrekk

14:45 Hvordan er de kommende kullene annerledes fra nåværende studentgenerasjon? (PDF)

- Innledning v/ Guro Ødegård
- Spørsmål og svar (10 min)

15:35 Pause med lett servering

15:55 Hvilke trender ser vi i ungdomshelsen og eksempler på gode tiltak (PDF)

- Innledning v/ Siw Tone Innstrand
- Spørsmål og svar (10 min)

16:25 Benstrekk

16:35 Uttalelser

17:00 Møteslutt dag 1

- Frist for innsending av endringsforslag til uttalelsene via tinyurl.com/endring17
- Lett servering

17:45 Felles transport fra hotellet for de som skal delta på omvisningen

18:00 Frivillig omvisning på Studentersamfundet

18:20 Felles transport fra hotellet for de som ikke deltar på omvisningen

18:30 Aperitiff i Rundhallen på Samfundet

19:00 Studentrevy

21:30 Middag på Strossa på Samfundet

23:30 Felles transport tilbake til hotellet

Torsdag 19. oktober

07:30 Frokost m/utsjekk

08:45 Avreise til Rådssalen

09:00 Ord for dagen

09:05 Valgkomiteens innstilling

09:15 Digitale medietrender blant ungdom og hvordan henge med i utviklingen (PDF)

- Innledning v/ Hans-Petter Nygård-Hansen
- Spørsmål og svar (10 min)

10:15 Benstrekk

10:25 Gründerpresentasjon: Too Good To Go (PDF)

- Presentasjon v/ Line Larsen

10:45 Spørsmål og svar med Kunnskapsdepartementet

- Spørsmål bes forhåndinnsendt til sekretariatet innen 13. oktober

11:10 Kunnskapsdepartementets tilsynsenhet (PDF)

- Innledning v/ Avdelingsleder Håvard Tvinnereim
- Spørsmål og svar (15 min)

11:40 Pause med lett servering

12:10 Valg og vedtak

- S-03/17 Godkjenning av årsmelding og regnskap, samt vedtak av budsjett
- S-04/17 Valg av styremedlemmer til Samskipnadsrådet
- S-05/17 Valg av sted for Samskipnadsmøtet 2018

12:40 Uttalelser

- S-05/17 Vedtak av endringsforslag og uttalelse

13:20 Avslutning

13:30 Lunsj (Kjelhuset)

14:30 Felles transport til flyplassen

Praktisk

Overnatting
Hotell Scandic Lerkendal. Overnatting i enkeltrom m/frokost: kr. 1.190,- per natt. Sekretariatet i samarbeid med vertsamskipnaden tar hånd om bestillingen.

Oppgjør
Rom og frokost betales av den enkelte deltager ved avreise. Dersom deltageren er hindret fra å delta på møtet, dekkes også ev. avbestillingskostnader o.l. av den enkelte deltagers samskipnad.

Beliggenhet og transport
Hotell Scandic Lerkendal ligger 10-15 minutters gange fra den ærverdige Rådssalen i NTNUs Hovedbygg hvor Samskipnadsmøtet avholdes.

Fra Trondheim lufthavn Værnes kan man ta flybussen til Prof. Brochs gate (ca. 1 time). Derfra er det 400 m/ca. 5 min gange. Taxi tar om lag 30 min.

Fra det sosiale programmet på Studentersamfundet er det mulig å returnere til hotellet med buss nr. 8/55/60/66 til busstoppet Lerkendal Stadion som er 150 m fra hotellet. Alternativt er det ca. 15-20 min gange. Oversiktskart over rommene på Samfundet finner du her.

[googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1785.7644010434851!2d10.40022921628207!3d63.41145068326829!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x466d31ea7cd11185%3A0xf39ee7abcbb0b460!2sScandic+Lerkendal!5e0!3m2!1sno!2sno!4v1489587117664&w=600&h=450]

Styreledersamlingen og direktørsamlingen
Styrelederrepresentanter og direktørrepresentanter i Samskipnadsrådets styre er ansvarlig for dette, og vil kommunisere om innholdet av disse møtene.

Buss fra styreledermiddag tilbake til hotellet

Buss fra sentrum til Lerkendal stadion, billettpris om man betaler på bussen er kr 50,- kun kontant.

Buss nr 60 fra Søndre gate hvert 30. minutt fra kl 17:49, siste avgang kl 00:19

Buss nr 8 fra Kongens gate hvert 30. min fra kl 19:25, siste avgang kl 23:55

Buss nr 66 fra Munkegata hver time fra kl 21:45, siste avgang 23:45

Gangavstand fra sentrum til hotellet: 38 minutter

Kontaktinformasjon til Sekretariatet
Naomi Ichihara Røkkum, 470 19 560

Stian B. Westin, 484 20 019