Samskipnadsmøtet 2015

Studentsamskipnaden i Haugesund var vert for Samskipnadsmøtet 2015 

Program for Samskipnadsmøtet 2015

Mandag 12/10

12:00 Lunsj
13:00 - 17:30 Styreledersamling
1930 - Styreledermiddag

Tirsdag 13/10

08:00 Frivillig sosialt program: Morgentrening/trim ute i naturen
10:30 Registrering
11:00 Lunsj
11:30 Velkommen v/ ordfører i Haugesund
11:50 Åpning av møtet v/ Leder av Samskipnadsrådet Lisbeth Dyrberg
12:00 Strukturendring i norsk høyere utdanning v/ Statssekretær Bjørn Haugstad
12:30 Pause
12:45 Innovasjon for fremtiden v/ Stefan Hyttfors
13:30 Pause
13:45 Innovasjon for fremtiden v/ Hyttfors forts.
14:30 Kunnskapsdepartementet orienterer: Del 1 v/Monja og Øystein
15:00 Organisasjonssaker
- Opprop
- Rapport fra styret - økonomi
- Årsmelding
15:20 Pause med kaffe og lett servering
15:50 Redaksjonskomiteen presenterer forslag
- Uttalelse om studenthelse
- Diskusjon
- Uttalelse om boligpolitikk
- Diskusjon

16:30 Møteslutt
17:00 Frivillig sosialt program: Trim/omvisning
18:00 Frivillig sosialt program: oppmøte for omvisning på Rådhuset
18:50 Oppmøte for felles gange til middagslokaler
19:00 Aperitiff og kanapeer v/ den nyåpnede studentboligen «100»
20:00 Festmiddag med kulturelt innslag

Onsdag 14/10

07:00 Frivillig sosialt program: Morgentrening/trim ute i naturen
09:00 Valgkomiteens innstilling
- Samskipnadsrådets styre
- Sted for Samskipnadsmøte 2016
09:15 Kunnskapsdepartementet orienterer: Del 2 v/Monja og Øystein 
09:30 Tjenestedesign i endringsprosesser v/ Pernille Landa Hansen
10:30 Pause m/utsjekk
10:45 Samskipnader og strukturendringer - økt kvalitet under endringer v/ Hans Petter Kvaal, Norges arktiske studentsamskipnad
11:45 Lunsj
12:30 Innovative prosjekter
- KUTT Gourmet og KUTT Fråtseri (SiO)
- Samarbeidsmodellen (SiT)
13:00 Valg og vedtak av uttalelser og budsjett 2016
13:45 Avslutning v/ Leder av Samskipnadsrådet Lisbeth Dyrberg
14:00 Slutt
14:00 - 16:30 Direktørsamling


Presentasjoner: