Samskipnadsmøtet 2021

Studentsamskipnaden i Agder (SiA) er vert for Samskipnadsmøtet 2021 som finner sted 2. - 3. November.  Møtet avholdes på Scandic Kristiansand Bystranda

I tillegg til organisasjonssakene, er det lagt opp til en faglig del.

Program for Samskipnadsmøtet 2021

Mandag 1. november (styreledersamling)

11:00 - Styrelederlunsj
12:00 - 17:00 Styreledersamling på hotellet
- eget program med sluttidspunkt kommer senere
19:00 - Styreledermiddag

Tirsdag 2. november

09:00 - Direktørsamling
09:00 - Styreledersamling
12:00 - Lunsj og registrering
13:00 - Velkommen og åpning av møte
13:05 - Konstituering
13.20 - Året som har vært 
- årsmelding og regnskap
13:45 - Pause
14.00 - Civita og Agenda
- Et eksternt skråblikk på samskipnadenes rolle
15:00 - Pause
15:15 - Budsjett
15:40 - TBA
15:50 - TBA
16:00 - Pause
16:15 - Handlingsplan workshop
17:15 - Møteslutt

18:50 - Transport til Campus
19:00 - Omvisning på studenthuset og kulturelt innslag
20:00 - Middag

Onsdag 3. november

09:00 - Valgkomiteens innstilling og valg
09:15 - Redaksjonskomiteens innstilling og votering
09:45 - Pause
10:00 - TBA
11:00 - UHR - samarbeid i sektoren
11:30 - Byråkratiets tid (KD og eventuelt andre)
12:00 - Avslutning dag 2
12:00 - Lunsj før hjemreise


Praktisk informasjon:

Hvem deltar:

På møtet deltar direktører og styreledere fra samskipnadene. I tillegg kan samskipnadene sende nestleder i styret dersom de ønsker dette. Vi har også invitert samarbeidspartnere fra både forvaltningen og samarbeidsorganisasjoner  

Overnatting og oppgjør:

Sekretariatet tar hånd om bestillingen på bakgrunn av svar i påmeldingen. 

Pris for enkelt rom 1090 kr (med forbehold om endringer). Rom og frokost betales av den enkelte deltager ved avreise. Dersom deltageren er hindret fra å delta på møtet, dekkes også eventuelle avbestillingskostnader av den enkelte deltager.

Beliggenhet:

Informasjon om middagen:

Middagen finner sted på campus til UiA kl. 20.00.  

Før middagen vil det bli omvisning og mingling fra kl. 19.00. Felles avreise fra hotellet blir ca. 18.50.

Kontaktinformasjon til sekretariatet:

For spørsmå kan du sende epost til post@samskipnader.no