Samskipnadsmøtet 2020

Norges arktiske studentsamskipnad (Artiske) er vert for Samskipnadsmøtet 2020 som finner sted 20. - 21. oktober i Tromsø. Møtet avholdes på Hotell Clarion The Egde.  

Program for Samskipnadsmøtet 2020 (tentativt)

Mandag 19. oktober (bare for styreledere)

Styreledersamling på hotellet 
11:00 felles lunsj på hotellet.
Deretter eget program (ettersendes) og felles middag. 

Tirsdag 20. oktober

09:00-12:00 direktørsamling og styreledesamling
12:00 Felles lunsj
13:00 Møtestart og velkommen
13:15 Konstituering 
13:30 Året som har vært 
- (Årsmelding og regnskap)
14:00 Samskipnader i pandemisituasjon og utvikling av tjenestetilbudet
14:30 Benstrekk 
14:45 Organisering og prioriteringer for Samskipnadsrådet 2021
- (Vedtektsendringer,  prioriteringer og budsjett)
16:00 Pause med servering
16:30 Organisering og prioriteringer for Samskipnadsrådet 2021 fortsetter
17:15 Innkomne saker
17:30 Møteslutt

20:00 Felles middag på Maskinverkstedet  

Onsdag 21. oktober

09:00 Møtestart med valgkomiteens innstilling
09:15 Votering vedtekter
09:30 Votering: prioriteringer, budsjett og innkomne saker
09:45 Valg av styre
10:00 SHoT 2020, Kari Jussi leder av styringsgruppen
10:45 Pause
11:00 Statsråd Henrik Asheim innleder
12:00 Studentboligbygging og studentboligregister, Espen Paus Husbanken 
13:00 Møteslutt og felles lunsj   


Praktisk informasjon:

Overnatting og oppgjør:

Sekretariatet tar hånd om bestillingen på bakgrunn av svar i påmeldingen.
Pris for enkelt rom 1 190 kr  (med forbehold om endringer)

Rom og frokost betales av den enkelte deltager ved avreise.

Dersom deltageren er hindret fra å delta på møtet, dekkes også ev. avbestillingskostnader o.l. av den enkelte deltagers samskipnad.

Reiserute og beliggenhet:

Hotellet ligger sentralt plassert i Tromsø.

Det er mulig å ta buss fra flyplassen til hotellet, for mer informasjon sjekk denne nettsiden