Samskipnadsmøtet 2019

“Studentenes gode hjelper - hva skal samskipnadene være i fremtiden?”

Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS) var vert for Samskipnadsmøtet 2019 som var 15. - 16. oktober i Stavanger. Møtet avholdes på Radisson Blu Atlantic. I tillegg til organisasjonssakene, er det lagt opp til en faglig del.  


Tema er derfor: "Studentenes gode hjelper - hva skal samskipnadene være i fremtiden?" 

Program for Samskipnadsmøtet 2019 

Mandag 14. oktober (bare for styreledere og nestledere)

11:00 - Styrelederlunsj
12:00 - Styreledersamling på hotellet (eget program med sluttidspunkt kommer senere)
15:00 - Pause med lett servering
19:00 - Styreledermiddag

Tirsdag 15. oktober

09:30 - Direktørsamling
09:30 - Kræsjkurs for styreledere
12:00 - Lunsj og registrering

13:00 - Møte start 

13:05 - Velkommen til Stavanger, SiS - Elisabeth Faret (Adm. dir) og Sander Thomassen (Styreleder)
13:10 - Åpning av møtet (med opprop)
13:15 - Organisasjonssaker
13:35 - Uttalelser
14:20 - Benstrekk
14:30 - Alle kan redde verden. Litt. - Jan Christian Vestre (hovedinnleder)
15:30 - Pause med lett servering
16:00 - Forventninger til samskipnader - studentperspektivet - Anne Marie Lund
16:30 - Diku sin rolle ovenfor studentsamskipnadene  - Marit Ubbe (Diku)

17:00 - Slutt dag 1

19:00 - Felles bussavgang fra hotellet til Jernaldergården
19:30 - Aperitiff m/kulturelt innslag
20:00 - Festmiddag i Jernaldergården
ca. 23:30 - Felles bussavgang fra Jernalergården til hotellet

Onsdag 16. oktober

07:30 - Frivillig morgentrim
07:30 - Frokost

09:00 - Møtestart

09:05 - Regjeringens satsing og visjoner for samskipnadene - Rebekka Borsch (Statssekretær)
09:35 - Valgkommiteens innstilling
09:50 - Benstrekk
10:00 - Husbankens rolle som tilskuddsforvalter og långiver i studentboligbygginga - Osmund Kaldheim (Husbanken)
11:00 - Pause med lett servering
11:30 - Spørsmål og svar Kunnskapsdepartementet
12:00 - Benstrekk
12:15 - Valg & vedtak
12:30 - Uttalelser
13:00 - Avslutning

13:10 - Lunsj


Presentasjoner: