Samskipnadsmøtet 2019
“Studentenes gode hjelper - hva skal samskipnadene være i fremtiden?”

Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS) er vert for Samskipnadsmøtet 2019 som avholdes 15. - 16. oktober i Stavanger. Møtet avholdes på Radisson Blu Atlantic. I tillegg til organisasjonssakene, er det lagt opp til en faglig del.

Resultatene fra SHoT-undersøkelsen i 2018, gjennomgangen av tilskuddsordningen og lovutvalgets gjennomgang av samskipnadloven byr på endringer i samskipnadenes hverdag. Hvordan skal vi møte endrede behov og forventninger fra studentene?  

Årets tema er derfor: "Studentenes gode hjelper - hva skal samskipnadene være i fremtiden?" 

Program for Samskipnadsmøtet 2019 

Mandag 14. oktober (bare for styreledere og nestledere)

11:00 - Styrelederlunsj

12:00 - Styreledersamling på hotellet (eget program med sluttidspunkt kommer senere)

15:00 - Pause med lett servering

19:00 - Styreledermiddag

Tirsdag 15. oktober

09:30 - Direktørsamling

09:30 - Kræsjkurs for styreledere

12:00 - Lunsj og registrering

13:00 - Møte start 

13:05 - TBA

13:10 - Åpning av møtet (med opprop)

13:15 - Organisasjonssaker

13:35 - Uttalelser

14:20 - Benstrekk

14:30 - Tittel kommer - Jan Christian Vestre (hovedinnleder)

16:00 - Pause med lett servering

16:30 - Tittel kommer - Marit Ubbe (Diku)

17:00 - Slutt dag 1

ca. 19:30 - Felles bussavgang fra hotellet til Jernaldergården

19:30 - Aperitiff m/kulturelt innslag

20:00 - Festmiddag i Jernaldergården

ca. 23:30 - Felles bussavgang fra Jernalergården til hotellet

Onsdag 16. oktober

07:30 - Frivillig morgentrim

07:30 - Frokost

09:00 - Møtestart

09:05 - Tittel kommer - Rebecca Borsch (Statssekretær)

09:35 - Valgkommiteens innstilling

09:50 - Benstrekk

10:00 - Husbankens rolle som tilskuddsforvalter og långiver i studentboligbygginga - 

Osmund Kalheim (Husbanken)

11:00 - Pause med utsjekk og lett servering

11:30 - Spørsmål og svar Kunnskapsdepartementet

12:00 - Benstrekk

12:15 - Valg & vedtak

12:30 - Uttalelser

13:00 - Avslutning

13:10 - Lunsj

Praktisk informasjon kommer senere.