Samskipnadsmøtet 2018

"Studenthelse"

Studentsamskipnaden i Østfold (SiØ) var vert for Samskipnadsmøtet 2018 som ble avholdt 16. - 17. oktober i Fredrikstad

Temaet var: Studenthelse

Resultatene fra Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) var klare og det skapte et godt grunnlag for å diskutere løsningene for å skape god studenthelse.

Program

Mandag 15. oktober

11:00 Lunsj for styreledere på hotellet
12:00 Styreledersamling på hotellet
15:00 Pause med lett servering
19:00 Styreledermiddag

Tirsdag 16. oktober

09:30- 11:00 Direktørsamling
10:15-11:00 Krasjkurs for styreledere og styrenestledere
11:00 Innspillsmøte med lovutvalget v/ Helga Aune Oppegård 
12:00 Lunsj og registrering
12:30 Kulturelt innslag (Skybar, 8. etasje)
13:00 Varaordførers hilsen til Samskipnadsmøtetv/ Varaordfører Kari Agerup
13:05 Åpning av møtet v/ Lisbeth Dyrberg
13:10 Organisasjonssaker
- S-01/18 Godkjenning av innkalling og saksliste
- S-02/18 Konstituering og opprop
- S-03/18 Årsmelding, regnskap og budsjett
13:30 Uttalelser- S-06/18
- Redaksjonen fremlegger innkomne uttalelser
- Diskusjon 
14:15 Benstrekk
14:30 SHoT 2018 v/ Kari Jussie Lønning, leder av styringsgruppen (pdf)
Spørsmål og svar (10 min) 
15:10 Benstrekk
15:20 Psykisk helse, problemstillinger og løsninger v/ Arne Holte (pdf)
17:20 Pause med lett servering
17:40 Kvalitet i høyere utdanning og Studenthelse v/ Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø
18:10 Møteslutt dag 1
Frist for innsending av endringsforslag til uttalelsene 
18:45 Omvisning i Gamlebyen og middag

Onsdag 17. oktober
07:30 Frivillig morgentrim
09:00 Møtestart (Rom 219)
09:10 Valgkomiteens innstilling
09:20 Spørsmål og svar med Kunnskapsdepartementet
Spørsmål bes innsendes på forhånd sekretariatet
09:50 Benstrekk
10:00 Ungbot v/ Trine Grimholt 
Spørsmål og svar (10 min)
11:00 Pause m/ utsjekk og lett servering
11:30 Tre lavterskeltiltak
- Sammen 
- Arktiske 
12:00 Benstrekk
12:15 Valg og vedtak
- S-03/18 Vedtak av budsjett 
- S-04/18 Valg av styremedlemmer til Samskipnadsrådet 
- S-05/18 Valg av sted for Samskipnadsmøtet 2019
12:30 Uttalelser 
- S-06/18 Vedtak av endringsforslag og uttalelse
13:00 Avslutning
13:10 Lunsj og avreise


Presentasjoner