Samskipnadsmøtet 2018
"Studenthelse"

Studentsamskipnaden i Østfold (SiØ) er vert for Samskipnadsmøtet 2018 som avholdes 16. - 17. oktober i Fredrikstad. I tillegg til organisasjonssakene, er det lagt opp til en faglig del.

Årets tema er: Studenthelse. Resultatene fra Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) vil være klare og det skaper et godt grunnlag for å diskutere løsningene for å skape god studenthelse.

Program

Mandag 15. oktober

11:00 Lunsj for styreledere på hotellet
12:00 Styreledersamling på hotellet
15:00 Pause med lett servering
19:00 Styreledermiddag

Tirsdag 16. oktober

09:30- 11:00 Direktørsamling
10:15-11:00 Krasjkurs for styreledere og styrenestledere
11:00 Innspillsmøte med lovutvalget v/ Helga Aune Oppegård (pdf)

12:00 Lunsj og registrering
12:30 Kulturelt innslag (Skybar, 8. etasje)
13:00 Varaordførers hilsen til Samskipnadsmøtetv/ Varaordfører Kari Agerup
13:05 Åpning av møtet v/ Lisbeth Dyrberg

13:10 Organisasjonssaker
- S-01/18 Godkjenning av innkalling og saksliste
- S-02/18 Konstituering og opprop
- S-03/18 Årsmelding, regnskap og budsjett

13:30 Uttalelser- S-06/18 Redaksjonen fremlegger innkomne uttalelser
- Diskusjon
14:15 Benstrekk
14:30 SHoT 2018 v/ Kari Jussie Lønning, leder av styringsgruppen (pdf)
Spørsmål og svar (10 min)
15:10 Benstrekk
15:20 Psykisk helse, problemstillinger og løsninger v/ Arne Holte (pdf)
17:20 Pause med lett servering
17:40 Kvalitet i høyere utdanning og Studenthelse v/
Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø
18:10 Møteslutt dag 1
Frist for innsending av endringsforslag til uttalelsene
18:45 Omvisning i Gamlebyen og middag
Oppmøte i lobby

Onsdag 17. oktober
07:30 Frivillig morgentrim
09:00 Møtestart (Rom 219)
09:10 Valgkomiteens innstilling
09:20 Spørsmål og svar med Kunnskapsdepartementet
Spørsmål bes innsendes på forhånd sekretariatet

09:50 Benstrekk
10:00 Ungbot v/ Trine Grimholt 
Spørsmål og svar (10 min)
11:00 Pause m/ utsjekk og lett servering
11:30 Tre lavterskeltiltak
- Sammen (pdf)
- Arktiske (pdf)
12:00 Benstrekk
12:15 Valg og vedtak
- S-03/18 Vedtak av budsjett 
- S-04/18 Valg av styremedlemmer til Samskipnadsrådet 
- S-05/18 Valg av sted for Samskipnadsmøtet 2019
12:30 Uttalelser 
- S-06/18 Vedtak av endringsforslag og uttalelse
13:00 Avslutning
13:10 Lunsj og avreise

Praktisk
Overnatting

Quality Hotel Fredrikstad. Overnatting i enkeltrom m/frokost: kr. 1.550,- per natt og dagpakke kr. 555,-. Sekretariatet i samarbeid med vertsamskipnaden tar hånd om bestillingen.

Oppgjør
Opphold (rom og frokost) får den enkelte samskipnad faktura på fra Samskipnadsrådet i etterkant. Dersom deltageren er hindret fra å delta på møtet, dekkes også ev. avbestillingskostnader o.l. av den enkelte deltagers samskipnad.

Den enkelte dekker alle ekstrautgifter tilknyttet rom og opphold

Beliggenhet og transport

Quality Hotel Fredrikstad ligger med 5 minutters gange fra bussterminalen. Hit kan du ta buss til fra Oslo lufthavn Gardermoen og fra Oslo sentrum. Hotellet ligger med 10 minutters gange fra jernbanestasjonen.


Styreledersamlingen og direktørsamlingen
Styrelederrepresentanter og direktørrepresentanter i Samskipnadsrådets styre er ansvarlig for dette, og vil kommunisere om innholdet av disse møtene.

Kontaktinformasjon til Sekretariatet
Naomi Ichihara Røkkum, 470 19 560
Mats Johansen Beldo, 478 39 478