Samskipnadsmøtet 2016

"Digitalisering og Innovasjon"

Studentsamskipnaden i Ås var vert for Samskipnadsmøtet 2016 som var 13. - 14. oktober på Reenskaug hotell Drøbak. I tillegg til organisasjonssakene, skal det være en faglig del med et bestemt tema.

Temaet var: "Digitalisering og innovasjon". Samfunnet blir stadig digitalisert, og studenter er frempå i denne endringen. Regjeringen har et pågående arbeid om økt effektivisering gjennom digitalisering. Muligheten for erfaringsutveksling, så vel som å bli faglig utfordret, ligger i denne tematikken. Økt digitalisering og innovasjon kan bedre tilgjengeligheten for studenter, samt effektivisere.

Program for Samskipnadsmøtet 2016

Torsdag 13. oktober

09:00 Felles avreise fra Gardermoen
10:30 Registrering
10:50 Åpning av møtet
11:00 Strukturmeldingen v/ Bjørn Haugstad, Statssekretær i Kunnskapsdepartementet
11:30 Lunsj
12:30 Riksrevisjonen v/ Per Kristian Foss, leder av Riksrevisjonen
13:30 Kunnskapssektoren sett utenfra v/ Arne Lunde, Kunnskapsdepartementet 
Denne seansen etterfølges av en åpen spørsmål- og svarrunde med KD
13:45 Benstrekk
14:00 Studentenes digitale hverdag v/ Martine Hauge, mediestudent og snap-reporter 
14:15 Erfaringsutveksling om digitalisering & innovasjon sofadiskusjon mellom tre samskipnader (SiA, SiT og SiB)
14:45 Organisasjonssaker
15:00 Pause (lett servering)
15:30 Studenthelse og samarbeid om SHoT 2018 v/ Kari Jussie Lønning
15.50 Uttalelser
17:00 Frivillig: Vandreturer i Drøbak
Frist for endringsforslag
18:00 Avreise til Ås
18:15 Ordfører
18:30 Omvisning
19:30 Festmiddag

Fredag 14. oktober

07:00 Morgentrim
08:00 Frokost m/utsjekk
09:00 Ord for dagen
09:05 Valgkomiteens innstilling
09:15 Digitalisering & innovasjon v/ Anne Stokke 
10:00 Innovative tiltak

  • Første semester - Nøkkelen til suksess, Studentinord
  • Matfilosofien, Sit 
  • «Vi møtes utenfor», SiO
  • Studenters seksualhelse, SiS & SOPP 

10:40 Pause
11:00 Valg & uttalelser
11:50 Avslutning
12:00 Lunsj
13:00-15:00 Direktørsamling
13:00-16:00 Styreledersamling
14:00-14:30 Lett servering
17:00 Middag på Peppes Pizza
19:00 Styreledere til UKA i Ås


Presentasjoner: