Samskipnadsmøtet 2016
"Digitalisering og Innovasjon"

Studentsamskipnaden i Ås er vert for Samskipnadsmøtet 2016 som avholdes 13. - 14. oktober på Reenskaug hotell Drøbak. I tillegg til organisasjonssakene, skal det være en faglig del med et bestemt tema.

Årets tema er: "Digitalisering og innovasjon". Samfunnet blir stadig digitalisert, og studenter er frempå i denne endringen. Regjeringen har et pågående arbeid om økt effektivisering gjennom digitalisering. Muligheten for erfaringsutveksling, så vel som å bli faglig utfordret, ligger i denne tematikken. Økt digitalisering og innovasjon kan bedre tilgjengeligheten for studenter, samt effektivisere.

Program for Samskipnadsmøtet 2016

Torsdag 13. oktober

09:00 Felles avreise fra Gardermoen

10:30 Registrering

10:50 Åpning av møtet

11:00 Strukturmeldingen v/ Bjørn Haugstad, Statssekretær i Kunnskapsdepartementet (pdf)

11:30 Lunsj

12:30 Riksrevisjonen v/ Per Kristian Foss, leder av Riksrevisjonen (pdf)

13:30 Kunnskapssektoren sett utenfra v/ Arne Lunde, Kunnskapsdepartementet (pdf)

Denne seansen etterfølges av en åpen spørsmål- og svarrunde med KD

13:45 Benstrekk

14:00 Studentenes digitale hverdag v/ Martine Hauge, mediestudent og snap-reporter (pdf)

14:15 Erfaringsutveksling om digitalisering & innovasjon sofadiskusjon mellom tre samskipnader (SiA, SiT og SiB)

14:45 Organisasjonssaker

15:00 Pause (lett servering)

15:30 Studenthelse og samarbeid om SHoT 2018 v/ SHoT-styringsgruppa (pdf)

15.50-16.30 Uttalelser

17:00 Frivillig: Vandreturer i Drøbak

Frist for endringsforslag (forslag sendes via dette skjemaet: tinyurl.com/endring16)

Redaksjonskomitémøte

18:00 Avreise til Ås

18:15 Ordfører

18:30 Omvisning

19:30 Festmiddag

Fredag 14. oktober

07:00 Morgentrim

08:00 Frokost m/utsjekk

09:00 Ord for dagen

09:05 Valgkomiteens innstilling

09:15 Digitalisering & innovasjon v/ Anne Stokke (pdf)

10:00 Innovative tiltak

  • Første semester - Nøkkelen til suksess, Studentinord (pdf)
  • Matfilosofien, Sit (pdf)
  • «Vi møtes utenfor», SiO (pdf)
  • Studenters seksualhelse, SiS & SOPP (pdf)

10:40 Pause

11:00 Valg & uttalelser

11:50 Avslutning

12:00 Lunsj

13:00-15:00 Direktørsamling

13:00-16:00 Styreledersamling

14:00-14:30 Lett servering

17:00 Middag på Peppes Pizza

19:00 Styreledere til UKA i Ås

Praktisk

Overnatting på Reenskaug hotell Drøbak

Konferansedagpakker og overnatting torsdag til fredag: Kr. 2.195,-

Overnatting i enkeltrom m/frokost fra fredag til lørdag: Kr. 1.190,-

Oppgjør

Rom og frokost betales av den enkelte deltager ved avreise. Dersom deltageren er hindret fra å delta på møtet, dekkes også ev. avbestillingskostnader o.l. av den enkelte deltagers samskipnad.

Kart

Midt i hjertet av Drøbak finner du Reenskaug Hotel. Med sentral beliggenhet ved Oslofjorden.


Styreledersamlingen og direktørsamlingen

Styrelederrepresentanter og direktørrepresentanter i Samskipnadsrådets styre er ansvarlig for dette, og vil kommunisere om innholdet av disse møtene.

Treningsøkt

Morgentrim i regi av Stamina.

Kontaktinformasjon til Sekretariatet
Naomi Ichihara Røkkum, 470 19 560

Stian B. Westin, 484 20 019