Revidert budsjett: Oppgradering av studentboliger må prioriteres

14.05.2024
Studentboligene på Svalbard foto: Norges Arktiske samskipnad
Studentboligene på Svalbard foto: Norges Arktiske samskipnad

I revidert budsjett er det ikke gjort endringer i tilskudd til oppgradering av studentboliger. Nå håper studentsamskipnadene at forhandlingene mellom regjeringen og SV kan møte byggenæringens og studentenes behov. 

  • Samskipnadsrådet har gitt beskjed om at det står flere hundre oppgraderingsprosjekter klare til oppstart allerede i 2024. Vi hadde håpt at regjeringen ikke bare ville satse på å bygge flere studentboliger, men også ta vare på de vi bygde for flere tiår siden, sier Rita Hirsum Lystad, styreleder i Samskipnadsrådet.

Innen 2030 er det behov for å oppgradere over 7000 studentboliger i regi av studentsamskipnadene. For at studentboligene skal være attraktive utleieobjekter må eldre studentboliger møte dagens krav til boligkvalitet i utleiemarkedet. Dette stiller krav til oppgradering. Alternativet er å rive boligene og bygge nytt. Det vil være den samme kostnadene, men ut ifra et klima- og miljøperspektiv vil det være svært negativt.

  • Tilskudd til oppgradering vil bidra til økt levetid for eldre bygninger og gjenbruk av materialressurser som allerede er i sirkulasjon. Det er rett og slett god politikk for både klima- og miljø og for studentenes lommebok. Her må staten være med på spleiselaget, sier Rita Hirsum Lystad, styreleder i Samskipnadsrådet.

Byggenæringen har varslet at de opplever en alvorlig markedssituasjon med færre igangsettelser av byggeprosjekter[1]. Dersom situasjonen fortsetter, er de bekymret for en stor økning i både permitteringer og oppsigelser.

  • En tilskuddsordning til oppgradering av studentboliger vil bidra til å stimulere byggenæringen flere steder i landet. Tilskudd til oppgradering er et tiltak som kan øke aktiviteten raskt og samtidig dekker samfunnets behov for studentboliger, sier Rita Hirsum Lystad, styreleder i Samskipnadsrådet.


1) Uttalelse fra NHO byggenæringen: 
https://www.nhobyggenaringen.no/siteassets/dokumenter/horinger/notat-markedssituasjonen---nho-byggenaringen.pdf