Velkommen til Oddmund Løkensgard Hoel som ny minister for forskning og høyere utdanning

23.01.2024

Ny statsråd for forskning og høyere utdanning må øke satsingen på å sikre trygge og rimelige studentboliger og gode velferdstilbud til studenter, sier styreleder i Samskipnadsrådet Rita Hirsum Lystad.

Samskipnadsrådet ønsker Oddmund Løkensgard Hoel velkommen som ny forsknings- og høyere utdanningsminister.

  • Hoel kjenner samskipnadene godt og vet at det blir viktig å sikre trygge og rimelige studentboliger i årene som kommer. For å få til dette må tilskuddssatsen til studentboliger økes, sier styreleder i Samskipnadsrådet Rita Hirsum Lystad.

Studentene har behov for et helse- og mestringstilbud tilpasset deres behov og der de er. Tidligere statsråd har hatt fokus på studenters psykiske helse i lys av Studentenes helse- og trivselsundersøkelse. Hirsum Lystad ber Hoel prioritere arbeidet samskipnadene gjør for studenthelse generelt, og psykisk helse spesielt.

  • Samskipnadenes helse- og mestringstjenester har behov for en forutsigbar økonomisk ramme. Vi håper Hoel vil øke velferdstilskuddet til samskipnadene, slik at vi sammen kan snu trenden for studentene og skape gode studentliv, sier styreleder i Samskipnadsrådet Rita Hirsum Lystad.

Samskipnadsrådet takker avgått statsråd Sandra Borch for samarbeidet til nå.