Høringssvar
Her finner du alle Samskipnadsrådets innsendte høringssvar 

Høringer 2019

11/04-19 Kunnskapsdepartementet
Innspill til Kunnskapsdepartementets arbeid med gjennomgangen av tilskuddsordningen for studentboliger. 


Høringer 2018

03/12-18 Kunnskapsdepartementet
Innspill til Kunnskapsdepartementets arbeid med stortingsmeldingen om internasjonal studentmobilitet

23/11-18 Kunnskapsdepartementet:
Innspill til Kunnskapsdepartementets forslag til lovfesting av ordning med studentombud

23/11-18 Nærings- og fiskeridepartementet:
Innspill til Nærings- og fiskeridepartementets prosess knyttet til forslag om ny forskriftsbestemmelse om adgangen til å reservere anskaffelser av helse- og sosialtjenester for ideelle organisasjoner