Boligmøte 2021

Bomiljøkvalitet og oppgradering av studentboliger

Boligmøtet er et fagseminar for studentsamskipnadenes styreledere, administrerende direktører og eiendoms-/boligledere, samt andre relevante aktører. Boligmøte 2021 avholdes 20. mai.

Temaene for årets Boligmøte: Bomiljøkvalitet og oppgradering av studentboliger. 

Program 

08.45 - Oppstart
09.00 - Prosjekter om oppgradering - Sit og Sammen
09.30 - Statsråden innleder - Henrik Asheim 
10.00 - Pause
10.15 - How residential life helps mental health for students? - Rebecca O'Hare og Josh Huck
11.15 - Studentenes boligpolitikk - Jonas Økland
11.45 - Lunsj
12.30 - KD om rammevilkår for sosiale studentboliger - KD
13.00 - Hvordan balansere kostnad per hybelenhet med dekning av HC-hybler? - Husbanken
13.30 - Pause
13.45 - Prosjekt fra SSN med gruppearbeid - SSN
15.00 - AvslutningPraktisk informasjon:

Boligmøtet 2021 blir heldigitalt i samarbeid med JCP-studios.


Presentasjoner: