Boligmøtet 2020

Boligmøtet holdes hver vår i Oslo, og er et fagseminar for studentsamskipnadenes styreledere, administrerende direktører og eiendoms-/boligledere, samt andre relevante aktører. Boligmøtet 2020 avholdes på Scandic Vulkan tirsdag 3. mars - onsdag 4. mars.

Temaet for årets Bolgimøtet lanseres på et senere tidspunkt