Boligmøtet 2019

Boligmøtet holdes årlig i Oslo, og er et fagseminar for studentsamskipnadenes styreledere, administrerende direktører og eiendoms-/boligledere, samt andre relevante aktører. Boligmøtet 2019 ble avholdt på Scandic Vulkan tirsdag 5. mars - onsdag 6. mars.

Program

Mandag 4. mars

11:30 Styrelederlunsj
12:30 Styreledersamling
18:00 Styreledermiddag

Tirsdag 5. mars

09:00 Direktørsamling
09:00 Bolig- og Eiendomsledersamling
11:30 Lunsj og Registrering

12:30 Velkommen til Boligmøtet /v Lisbeth Dyrberg
12:40 Statssekretærens innledning /v Statssekretær Torleif Fluer Vikre
13:00 Kunnskapsdepartementets innlegg /v Olve Sørensen
13:30 Benstrekk
13:45 Presentasjon av rapport - arbeidsgruppen for studentboligbygging /v Inger Stray Lien
14:45 Benstrekk
14:55 Hvordan skape studentboliger med høy bolyst /v Charlie Marsden (A-lab) 
15:30 Pause med lett servering
16:00 Hvordan bygge grønt med sorte tall /v Grønn Byggallianse
16:25 Benstrekk
16:30 Sosial boligbygging med høy kvalitet og lav pris /v Haugen/Zohar Arkitekter 
17:00 Pause
17:10 Husbankens innlegg 
17:30 Møteslutt

19:00 Aperitiff og felles middag på Nedre Foss Gård

Onsdag 6. mars

07:00 Mulighet for trening på Athletica Vulkan

09:00 Oppsummering av foregående dag og ord for dagen
09:10 Digital sikkerhet /v Ailo Krogh Ravna (Forbrukerrådet) 
10:00 Pause og utsjekk
10:30 Compact living /v Cecilie Wille Morfeus arkitekter 
11:00 Oppsummering av Boligmøtet 2019
11:15 Avslutning og takk for denne gang

11:30 Lunsj


Presentasjoner


Kart