Boligmøte 2023

Samskipnadenes rolle i boligmarkedet for studenter

Boligmøtet er et fagseminar for studentsamskipnadenes styreledere, administrerende direktører og eiendoms-/boligledere, samt andre relevante aktører. Årets tema er samskipnadenes rolle i boligmarkedet for studenter. 

Program 
Informasjon om program oppdateres fortløpende. 

Arrangementet avholdes ved Thon Hotel Arena i Lillestrøm. 

6. mars - gruppevise samlinger for samskipnadene 
Møtestart: 09:00 - Velkommen ved styreleder Audhild Kvam i plenumssalen Nord-Norge
09:30: Bolig- og Eiendomsledersamling (Rom: Rogaland)
09:30: Samarbeidsprosjektet (Rom: Plenumssal Nord-Norge)
Lunsj: 11:30-12:30
12:30: Felles - Diskusjon om hva samskipnadene skal prioritere av boligtilbud i fremtiden (Rom: Plenumssal Nord-Norge)
Pause: 13:30-13:45
13:45: Boligmerking (Rom: Plenumssal Nord-Norge)
Pause: 14:15-14:30
14:30: Direktørsamling (Rom: Nordland)
14:30: Styreledersamling (Rom: Rogaland)
14:30: Bolig- og Eiendomsledersamling (Plenumssal Nord-Norge)
Pause: 15:15-15:30
15:30: Direktørsamling (Rom: Nordland)
15:30: Styreledersamling (Rom: Rogaland)
15:30: Bolig- og Eiendomsledersamling (Plenumssal Nord-Norge)
Pause: 16:15-16:30
16:30: Boligsystemer (Rom: Plenumssal Nord-Norge)
16:30: Styreledersamling (Rom: Rogaland)

Møteslutt: 17:15

Middag: 19:00 (buss fra hotellet har avgang kl.18:15 og retur kl.22:30)

7. mars - Konferansedag (åpen for gjester) - Plenumssal Nord-Norge
Møtestart: 09:00 - Velkommen ved Andreas Berggren Eskelund, Adm. Direktør i SiO
Dagen og fremtiden for studentsamskipnadene ved Elisabeth faret, Adm. Direktør i SiS
Bærekraft i byggeprosjekter og drift av studentboliger ved Grønn Byggallianse
Pause: 10:15-10:30
Lillestrøm Studentby - informasjon om bygget og befaring
Lunsj: 11:30-12:30
Sosial bærekraft - samskipnadenes løsninger
Pause: 13:45-14:00
Utfordringer i leiemarkedet ved Jens Daniel Vinvand, Kristiansand kommune
Avslutning ved styreleder i Samskipnadsrådet Audhild Kvam
Møteslutt: 15:00


Innledere

Ole M. Y. Pedersen
Ole Pedersen er en sosial entreprenør som jobber med demokratisk deltakelse i by og byutvikling. Både fysisk - hvordan vi bygger, og sosialt - hvordan vi bruker byen. Pedersen er initiativtaker til Boligmerket gjennom sitt sosiale entreprenørskap, Nedenfra ideelt AS som bistår både private og offentlige aktører med kunnskapsutvikling og prosjektstyring.

Ida Hjeltnes
Ida Hjeltnes er prosjektleder for boligutleie i Norsk Eiendom, og har gjennom det siste året ledet forenings arbeid med å bygge opp et nytt fagfelt innenfor profesjonell boligutleie.  Norsk Eiendom er partner i Boligmerkeprosjektet og har en sentral rolle både i styringen av prosjektet og koordinering i piloteringsfasen denne våren.

Elisabeth faret
Elisabeth Faret er administrerende direktør ved Studentsamskipnaden i Stavanger. Der har hun vært direktør siden 2019. I tillegg har Faret engasjert seg i idretten og sitter som styremedlem i idrettsstyret. Faret vil i sitt innlegg dele sine betraktninger rundt samskipnadenes situasjon i dag og framtidsutsiktene.

Mie Fuglseth
Mie Fuglseth er fagansvarlig for klimagassutslipp i Grønn Byggallianse. Utdannet sivilingeniør fra NTNU, og har 10 års erfaring med bærekraftsvurderinger for små og store byggeprosjekter fra rådgiverbransjen. Mie er spesielt opptatt av å bruke klimagassberegninger som styringsverktøy for å kutte utslipp, og ikke bare som en dokumentasjonsøvelse.

Birgitte Sten
Birgitte Sten startet i Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge (SSN) i 2006. Hun er direktør for service og bolig, og assisterende direktør i organisasjonen. Tidligere har hun jobbet innenfor alle tjenesteområder i samskipnaden. Birgitte er utdannet økonom ved Høgskolen i Vestfold, og har en karriere bak seg både i forsvaret og i offshorebransjen. Birgitte skal snakke om hvordan SSN arbeider med sosial bærekraft i studentboligene.

Gunn Ingeborg Stø 
Gunn Ingeborg Stø er leder for innovasjonshuben Sit Labs. Sit Labs jobber for å skape rom for meningsfulle studentliv gjennom å utvikle prosjekter med fokus på studenter som sosiale entreprenører og sosial bærekraft. I pilotprosjektet Hei Nabo skaper vi et microsamfunn med system som skaper sosial bærekraft i studentbyen. 

Pål Magnus Løken
Pål Magnus er fungerende administrerende direktør ved Studentsamskipnaden i Ås. Han har vært tilknyttet samskipnaden i lang tid og jobbet som Boligdirektør siden 2006. I sitt innlegg vil Løken fokusere på hvordan SiÅs har jobbet med konkrete tiltak som øker trivsel og motvirker ensomhet blant studentene.

Jens Daniel Vinvand
Jens Daniel Vinvand er jurist på Avdeling for tilsyn og ulovlighetsoppfølging på Plan og bygg i Kristiansand kommune, hvor han har jobbet aktivt med problemstillinger rundt hyblifisering av boliger. Vinvand har tidligere jobbet som advokat og han er styremedlem i Norsk kommunalteknisk forening (NKF) avdeling byggesak.


Praktisk informasjon

Overnatting og oppgjør:

Det er holdt av rom på Thon Hotel Arena Lillestrøm. Sekretariatet tar hånd om bestillingen på bakgrunn av svar i påmeldingen.
Priser (med forbehold om endringer
1595,- søndag til mandag (5-6. mars)
1595,- mandag til tirsdag (6-7. mars)

Rom og frokost betales av den enkelte deltager.
Dersom deltageren er hindret fra å delta på møtet, dekkes også ev. avbestillingskostnader o.l. av den enkelte deltaker.

Middag mandag 06.03.23
Det blir felles middag for alle deltakere i konferansen ved OsloMet på Pilestredet 52. 
SiO er vertskap for middagen. Buss fra hotellet har avgang kl.18:15 og retur kl.22:30.
Dersom man ønsker å dra før/etter, går togene ofte til Lillestrøm fra Oslo (National/Oslo S). 


Presentasjoner

Interne innledere

Eksterne innledere