Boligmøte 2023

Samskipnadenes rolle i boligmarkedet for studenter

Boligmøtet er et fagseminar for studentsamskipnadenes styreledere, administrerende direktører og eiendoms-/boligledere, samt andre relevante aktører. Årets tema er samskipnadenes rolle i boligmarkedet for studenter. 

Program 
Informasjon om program oppdateres fortløpende. 

Arrangementet avholdes ved Thon Hotel Arena i Lillestrøm. 

6. mars - gruppevise samlinger for samskipnadene
Møtestart: 09:00
Her settes det også av tid for direktører og styreledere til å diskutere samarbeidsprosjektet for samskipnadene. 
Møteslutt: 17:00
Middag: 19:00

7. mars - Konferansedag (åpen for gjester)
Møtestart: 09:00
Møteslutt: 15:30


Praktisk informasjon:

Overnatting og oppgjør:

Det er holdt av rom på Thon Hotel Arena Lillestrøm. Sekretariatet tar hånd om bestillingen på bakgrunn av svar i påmeldingen.
Priser (med forbehold om endringer
1595,- søndag til mandag (5-6. mars)
1595,- mandag til tirsdag (6-7. mars)

Rom og frokost betales av den enkelte deltager.

Dersom deltageren er hindret fra å delta på møtet, dekkes også ev. avbestillingskostnader o.l. av den enkelte deltaker.

Middag mandag 06.03.23
Det blir felles middag for alle deltakere i konferansen i Oslo sentrum.