16 042 studenter har flyttet inn i studentbolig

03.09.2021
Foto: Samskipnadsrådet
Foto: Samskipnadsrådet

Samskipnadsrådet har i forbindelse med oppstart av nytt studieår hentet inn tall fra landets fjorten studentsamskipnader om hvor mange studenter som har blitt tildelt boliger og står på venteliste. Den siste undersøkelsen viser at 988 studenter har flyttet inn i samskipnadenes boliger i perioden fra 16. august til 1. september. Dette gir en total på 16 042 tildelte boliger i løpet av sommeren.

- Det er veldig gode nyheter at køen blir kortere og at flere studenter får seg et sted å bo. Den viktigste jobben fremover er å få regulert nok tomter, særlig i de store studentbyene, slik at vi får bygget enda flere studentboliger, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.

Fremdeles studenter på venteliste:

Samtidig er det fortsatt 5843 som ønsker å flytte inn i en studentbolig, og som står på venteliste. I fjor sto 4431 studenter på venteliste, mens det i 2019 var 5358. Årsakene til at tallene i 2020 var noe lavere bør sees i sammenheng med nasjonale restriksjoner knyttet til koronapandemien, blant annet krav om digital undervisning og innreiserestriksjoner for internasjonale studenter.

- Det at nesten 6000 studenter fortsatt venter på å få en studentbolig to uker etter studiestart er uholdbart. Vi risikerer at disse studentene faller fra studiene før de har begynt, fordi de mangler bolig, sier leder av Norsk studentorganisasjon, Tuva Todnem Lund.

Samskipnadene jobber aktivt i denne perioden for å tilby så mange studenter som mulig en studentbolig. Det er derfor ikke alle samskipnadene har kapasitet til å kartlegge hvorvidt de som står på venteliste fortsatt har et reelt behov for en studentbolig. Samskipnadsrådet er godt fornøyd med at ventelistene sunket fra over 16 000 til under 6000.

- I løpet av sommeren har flere tusen studenter fått muligheten til å flytte inn i en studentbolig. Vi ønsker å gi enda flere studenter den samme muligheten og jobber derfor kontinuerlig for å bygge flere studentboliger. For å få til dette må trenger vi at regjeringen og stortinget fortsetter å prioritere studentboliger i neste stortingsperiode, sier styreleder i Samskipnadsrådet, Hans Erik Stormoen.

Oversikt over tildelingstall og køtall

Under ser man tabell med køtall for hele perioden og køtallene fra rapporteringen 1. september.