Over 21 000 studenter tildelt bolig

01.09.2023

Samskipnadsrådet har gjennomført en undersøkelse blant studentsamskipnadene for å se hvor mange studenter som har blitt tildelt en studentbolig, og hvor mange studenter som står på venteliste for å få studentbolig.

Årets siste rapportering fra landets studentsamskipnader viser at 21456 har fått tilbud om studentbolig og at 4140* fortsatt står på venteliste hos samskipnadene. Det har aldri tidligere blitt tildelt bolig til så mange studenter hos samskipnadene. Samtidig er antallet studenter i kø blitt redusert betydelig siden forrige rapportering som var 15. august.

  • Vi er glade for å kunne sikre rekordmange studenter trygge og rimelige boliger denne høsten. I en tid hvor leieprisene i det private utleiemarkedet flere steder er blitt vesentlig dyrere og prisveksten rammer studentenes økonomi er dette av stor betydning, sier styreleder i Samskipnadsrådet Audhild Kvam.

Framover etterlyser Samskipnadsrådet en økning i tilskuddssatsen til bygging av studentboliger. Statens andel som er avgjørende for å sikre rimelige boliger har ikke fulgt den nye kostnadsrammen regjeringen oppjusterte i fjor og reflekterer heller ikke dagens byggekostnader.

  • Dersom vi skal kunne sikre trygge og rimelige boliger til flere studenter framover må regjeringen øke tilskuddssatsen til studentboligbygging i statsbudsjettet, avslutter Kvam.

NSO bekymret - ønsker flere studentboliger

  • Det bekymrer meg at 4100 studenter fortsatt står i kø fjorten dager etter studiestart. Vi håper virkelig at de har funnet akseptable alternativer mens de venter på et trygt hjem å flytte inn i, sier leder Oline Sæther, Norsk studentorganisasjon (NSO).

NSO gleder seg på vegne av alle studenter som har fått mulighet til å flytte inn i studentboliger. Samtidig er de bekymret over at så mange studenter fortsatt må bruke tiden sin på å finne tak over hode framfor å bli kjent med medstudenter, studiestedet og delta fullt i undervisningen.

  • At flere tusen studenter fortsatt står i kø er enda en bekreftelse på at studentboligbyggingen må gires kraftig opp. Vi forventer at Regjeringen, kommunene og samskipnadene tar ansvar, sørger for at spadene settes i jorden og at en massiv bygging av studentboliger faktisk blir realisert, avslutter Oline Sæther.


*Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim har et oppdatert boligsystem og fører ikke venteliste. Derimot bruker de en interessentliste som ligger inne i årets undersøkelse i motsetning til fjorårets rapportering.