Rekordmange studenter tildelt bolig hos samskipnadene

01.09.2022
Foto: Samskipnadsrådet
Foto: Samskipnadsrådet

Samskipnadsrådet har gjennomført en undersøkelse blant studentsamskipnadene for å se hvor mange studenter som har fått tilbud om studentbolig, og hvor mange studenter som står på venteliste for å få studentbolig.  

Årets siste rapportering fra landets studentsamskipnader viser at 20990 har fått tilbud om studentbolig og at 4587 fortsatt står på venteliste hos samskipnadene. Det har aldri tidligere blitt tildelt bolig til så mange studenter hos samskipnadene. Samtidig er antallet studenter i kø blitt halvert siden forrige rapportering som var 15. august.

- Det er svært gledelig at over 20.000 studenter har fått tildelt bolig hos samskipnadene. Det motiverer oss videre i arbeidet for å bygge enda flere studentboliger framover, sier styreleder i Samskipnadsrådet Hans Erik Stormoen.

NSO fortviler

Samtidig som det er tildelt rekordmange boliger står fortsatt 4587* studenter i studentboligkø. Norsk studentorganisasjon er bekymret.

- Vi er fortvila over at så mange studenter to uker etter semesterstart må bruker tid på å finne et sted å bo, fremfor å kunne delta fullt ut i undervisning og i det sosiale felleskapet med sine medstudenter, sier leder av NSO, Maika Marie Godal Dam.

*Studentsamskipnaden i Gjøvik, Aalesund og Trondheim opererer lenger ikke med ventelister, men direkte booking av ledige rom.