Statsbudsjettet 2024: Ingen satsning på studentenes helse

06.10.2023

I dag har regjeringen lagt frem sitt forslag til statsbudsjett for 2024. Det var knyttet stor spenning til om regjeringen ville reversere kuttene til studentvelferd og studenthelse på nesten 50 millioner kroner – det har de ikke gjort.

  • At regjeringen velger å videreføre betydelige kutt vil dessverre ramme sårbare studenter. Studentene fortjener tilbud som treffer. Nå kan viktige studentrettede tiltak forsvinne, sier Amalie Lunde, nestleder i Samskipnadsrådet.

Samskipnadene tilbyr blant annet kurs, samtaletilbud og psykologtilbud. Tilbudene blir mye brukt, og flere steder har de lange ventelister. Mange kommuner har ikke tilstrekkelige tilbud til studentene, og er avhengig av tilbudet samskipnadene gir. Kommuner som blant annet Bergen, Oslo og Trondheim henviser studentene til Samskipnadene for psykisk helsetilbud.

  • I Hurdalsplattformen satte regjeringen som mål å styrke studentenes psykiske helsetilbud i kommunene og samskipnadene. Vi kan ikke se at kuttene i forrige budsjett og videreføringen av disse, er noe annet enn et løftebrudd fra regjeringen. Vårt håp er nå at SV vil følge opp sitt arbeidsprogram og prioritere å styrke studentenes tilbud, sier Amalie Lunde, nestleder i Samskipnadsrådet

Lunde er derimot fornøyde med at regjeringen vil gi tilskudd til 1650 nye studentboliger i 2024, men regjeringen styrker dessverre ikke tilskuddssatsen på studentboliger, som ville senket husleien i nye studentboliger.

  • Tilskuddssatsens eneste formål er å sikre flere studentboliger og redusere husleien. Når tilskuddssatsen nå kun er en fjerdedel av kostnaden for å bygge boligene, må en enda større del dekkes av studentene. Vi hadde forventet at regjeringen tok sin del av spleiselaget, sier Amalie Lunde, nestleder i Samskipnadsrådet.