Samskipnadsmøtet 2023

Studentsamskipnaden i Molde (SiMolde) er vert for Samskipnadsmøtet 2023 som finner sted 14-16. november i Molde. Møtet avholdes på Scandic Seilet. Programmet vil oppdateres.

Program for Samskipnadsmøtet 2023 (tentativt)

Tirsdag 14.november 
08:00 - Frokost
09:00 - Separate samlinger for direktører og styreledere/nestledere

10:15 - Pause med bevertning
10:30 - Separate samlinger for direktører og styreledere/nestledere
11:30 - Lunsj
13:00 - Åpning ved Audhild Kvam
            Godkjenning av innkalling og saksliste
            Konstituering med opprop
            Valgkomiteens innstilling

14:00 - Pause
14:15 - Årsmelding - diskusjon og vedtak
           Vedtekter - diskusjon og vedtak

15:00 - Pause med bevertning
15:30 - Samarbeidsprosjekt - diskusjon
16:45 - Pause
17:00 - Samarbeidsprosjekt - diskusjon
18:00 - Programslutt
19:30 - Separate middager for direktører og styreledere/nestledere

Onsdag 15.november
08:00 - Frokost
09:00 - Programstart
              Regnskap 2023 - diskusjon og vedtak

10:00 - Pause med bevertning
10:15 - Boligsituasjon
11:30 - Lunsj
12:30 - Handlingsplan 2023/2024 - diskusjon og vedtak
            Budsjett 2024 - diskusjon og vedtak

13:30 - Pause
13:45 - Politisk dokument om studenthelse - diskusjon og vedtak
14:45 - Pause med bevertning
15:00 - Samarbeidsprosjekt - oppsummering og vedtak
            Valg

16:00 - Programslutt
18:00 - Avreise med buss fra hotellet til Høgskolen i Molde
18:10 - Befaring ved Høgskolen i Molde
19:30 - Festmiddag ved Høgskolen

Torsdag 16.november
08:00 - Frokost
09:00 - Panelsamtale
10:00 - Pause med bevertning
10:15 - Avslutning ved Audhild Kvam - Møtet heves
11:30- Lunsj og programslutt
12:30 - Avreise buss til Molde Lufthavn fra hotellet


Praktisk informasjon:

Overnatting og oppgjør:

Sekretariatet tar hånd om bestillingen på bakgrunn av svar i påmeldingen.
Pris per hotellrom: 1 310kr 

Rom og frokost betales av den enkelte deltager ved hotellet.

Dersom deltageren er hindret fra å delta på møtet, dekkes også ev. avbestillingskostnader o.l. av den enkelte deltagers samskipnad.

Reiserute og beliggenhet:

Hotellet ligger sentralt plassert i Molde.
Vi setter opp fellesbuss mandag kveld og torsdag formiddag. 

Spørsmål

Ved spørsmål kontakt Ibrahim Ali.
Tlf: (+47) 979 30 412
E-post: ibrahim@samskipnader.no