Samskipnadsmøtet 2023

Studentsamskipnaden i Molde (SiMolde) er vert for Samskipnadsmøtet 2023 som finner sted 14-16. november i Molde. Møtet avholdes på Scandic Seilet. Programmet vil oppdateres.

Praktisk informasjon:

Overnatting og oppgjør:

Sekretariatet tar hånd om bestillingen på bakgrunn av svar i påmeldingen.
Pris per hotellrom per natt: 1 310kr 

Rom og frokost betales av den enkelte deltager ved hotellet.

Dersom deltageren er hindret fra å delta på møtet, dekkes også ev. avbestillingskostnader o.l. av den enkelte deltagers samskipnad.

Reiserute og beliggenhet:

Hotellet ligger sentralt plassert i Molde.
Vi setter opp fellesbuss mandag kveld og torsdag formiddag. 

Spørsmål

Ved spørsmål kontakt Ibrahim Ali.
Tlf: (+47) 979 30 412
E-post: ibrahim@samskipnader.no

Program for Samskipnadsmøtet 2023 

Tirsdag 14.november 
08:00 - Frokost
09:00 - Separate samlinger for direktører og styreledere/nestledere

10:15 - Pause med bevertning
10:30 - Separate samlinger for direktører og styreledere/nestledere
11:30 - Lunsj
13:00 - Godkjenning av innkalling og saksliste
            Konstituering med opprop
            Valgkomiteens innstilling

14:00 - Pause
14:15 - Årsmelding
           Vedtekter 

15:00 - Pause med bevertning
15:30 - Samarbeidsprosjekt
16:45 - Pause
17:00 - Samarbeidsprosjekt
18:00 - Programslutt
19:30 - Separate middager for direktører og styreledere/nestledere

Onsdag 15.november
08:00 - Frokost
09:00 - Programstart
              Politisk dokument om studenthelse 

10:00 - Pause med bevertning
10:15 - Temabolk: Studentboligbygging
           Innlegg fra Thomas Sakshaug, Husbanken
           Innlegg fra Per Kristian Knutsen, Sammen

11:30 - Lunsj
12:30 - Regnskap 2023
            Handlingsplan 2023/2024  

13:30 - Pause
13:45 - Budsjett 2024
            Samarbeidsprosjekt 

14:45 - Pause med bevertning
15:00 - Handlingsplan 2023/2024
            Budsjett 2024
            Valg 

16:00 - Programslutt
18:00 - Avreise med buss fra hotellet til Høgskolen i Molde
18:10 - Befaring ved Høgskolen i Molde
19:30 - Festmiddag ved Høgskolen
23:30 - Retur med buss fra Høgskolen i Molde til hotellet

Torsdag 16.november
08:00 - Frokost
09:00 - Panelsamtale om samarbeid
Ann Elin B. Andersen, UHR
Ingrid Marie Aarre, ONF
Max Henrik Arvidsson, NSO 
Audhild Kvam, Samskipnadsrådet
Panelsamtalen ledes av Amalie Lunde, nestleder i Samskipnadsrådet og styreleder ved Studentsamskipnaden på Vestlandet.

10:00 - Pause 
10:15 - Innlegg fra Kunnskapsdepartementet ved Inga Furuseth Gilbert og Peter Olgyai
11:30- Lunsj og programslutt
12:30 - Avreise buss til Molde Lufthavn fra hotellet


Om innledere og paneldeltakere

Presentasjoner