12 638 studenter har fått tildelt studentbolig i sommer

03.08.2021

Studentsamskipnadene har tildelt over 12 000 studentboliger til studenter i løpet av sommeren. Det viser en ny undersøkelse fra Samskipnadsrådet.

- Over 12 000 studenter har fått studentbolig i år, men enda flere står fortsatt i kø. Det bevilges penger til å bygge nye studentboliger hvert år, men dekningsgraden står på stedet hvil. Et overveldende flertall av studentene presses ut på det private boligmarkedet. Vi trenger politisk vilje for å øke dekningsgraden av studentboliger og bedre studentenes bovilkår, sier leder av Norsk studentorganisasjon (NSO) Tuva Todnem Lund.

Norsk studentorganisasjon (NSO) har et mål om at minst 20 prosent av studentene skal ha mulighet til å bo i en studentbolig. Årets studentboligundersøkelse viser at Norge mangler 14 342 studentboliger for å nå dette målet, og at 53 690 flere studenter står uten tilgang til studentbolig i 2021 enn i 2011.

Studenter i kø

Det er flere studenter som ønsker å bo i en studentbolig, enn det er ledige studentboliger. Per 2. august står 16 362 studenter på venteliste. På samme tid i fjor var tallet 12 810. Økningen må sees i sammenheng med at flere studenter har fått tilbud om studieplass, og at Norge i større grad er åpnet for internasjonale studenter i år.

- Aldri før har det blitt bygget flere studentboliger enn nå. Det har vært en viktig prioritering fra regjeringens side sammen med å øke studiestøtten. Det skal vi fortsette med i årene fremover, men da er vi også avhengig av at kommunene er flinke til å regulere tomter og spiller på lag med de som bygger boliger til studenter, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Flere vil få tilbud

Det er samskipnadsrådet som har gjennomført undersøkelsen blant alle landets 14 studentsamskipnader.

- Det er fortsatt studentsamskipnader som har ledige hybler, så flere av de som står i kø vil få tilbud om studentbolig. Det er veldig hyggelig å se at så mange studenter ønsker å bo i studentboliger, så skal vi jobbe videre for at enda flere skal få muligheten, sier styreleder i Samskipnadsrådet, Hans Erik Stormoen.

Oversikt over antall studenter som har blitt tildelt studentbolig og antall studenter i kø. 

De to tabellene nedenfor viser hvor mange studenter som står i kø for studentbolig og hvilken type studentbolig de ønsker. I tillegg skiller tabellen ut antall internasjonale studenter som står i kø. Den siste kolonnen viser hvor mange studenter som har blitt tildelt en studentbolig i perioden 1. juni til 2. august. 

Flere studentsamskipnader starter tildelingen av nye studentboliger allerede i mai. Dette er dermed ikke en oversikt over alle tildelte boliger i år, kun for perioden fra 1. juni til 2. august.