En gledens dag for studentboliger

06.10.2022
Foto: SSN
Foto: SSN

I dag har regjeringen lagt frem sitt forslag til statsbudsjett for 2023. De foreslår en rekke tiltak som vil gjøre at studentsamskipnadene kan bygge flere studentboliger.

  • I en tid hvor prisene øker i hele samfunnet er det spesielt viktig at studentene har et godt, trygt og rimelig boalternativ. Vi er glade for at regjeringen har lyttet til våre innspill. En kostnadsramme på 1,45 millioner gjør at vi kan bygge flere boliger til studentene, nå og i fremtiden, sier styreleder i Samskipnadsrådet Hans Erik Stormoen


Regjeringen viderefører tilskudd til 1650 studentboliger. I tillegg gjøres et viktig grep for å sikre bygging av boliger over hele landet. Det økonomiske skille mellom pressområder og ikke-pressområder fjernes, slik at kostnadsramme blir lik for alle.

  • Det er en stor lettelse at regjeringen har fjernet det utdaterte skille mellom pressområder og ikke-pressområder. Byggekostnadene er høye uansett om du bygger på Gjøvik, i Alta, på Rauland eller i Bergen, fortsetter Stormoen


Regjeringen foreslår også at kostnadsrammen følger prisendringene i samfunnet etter tilsagnet er gitt. Fra en studentsamskipnad blir gitt tilsagn om tilskudd til boligene er ferdig går det vanligvis 1-3 år. På denne tiden har det vist seg at kostnadene kan øke så mye at prosjektet faller utenfor kostnadsrammen og blir berettiget tilskudd.

  • Det har vært frustrerende for samskipnadene å gi tilbake tilskudd som stortinget har bevilget fordi prosjektet har blitt for dyrt for å kunne motta tilskudd. Derfor vil jeg rose regjeringen for å ta tak i det problemet og sikre at midlene Stortinget bevilger til studentboliger faktisk realiseres, sier Stormoen

Nytt løft for energitiltak
Det skal etableres en ny ordning for samskipnadene til å søke på midler til å iverksette energitiltak på studentboliger. Regjeringen har satt av 141,5 millioner kroner til energitiltak i studentboliger.

  • Vi er inne i en periode med store energiutfordringer. Studentsamskipnadene har mange foregangsprosjekter når det gjelder energi og miljø i boligbygging. Derfor er sikker på at mange vil kaste seg rundt for å søke på den nye ordningen, avslutter Stormoen