Færre studenter i kø til studentboliger

15.08.2022
Foto: Samskipnadsrådet
Foto: Samskipnadsrådet

Samskipnadsrådet har gjennomført en undersøkelse blant studentsamskipnadene for å se hvor mange studenter som har fått tilbud om studentbolig, og hvor mange studenter som står på venteliste for å få studentbolig.

Rapporteringen fra landets studentsamskipnader viser at 19926 har fått tilbud om studentbolig og at 9988 fortsatt står på venteliste hos samskipnadene. Det er en betydelig nedgang fra forrige rapportering som var 1. august.

- Det er svært gledelig at færre studenter er i kø og at flere har funnet et nytt hjem til studiestart. Vi har tilbudt nesten 20.000 studenter bolig siden starten av mai i år, sier styreleder i Samskipnadsrådet Hans Erik Stormoen.

Studentsamskipnadene vil fortsette arbeidet med å bygge ut flere studentboliger. Høyere byggekostnader er likevel en stor utfordring som sakker ned på utbyggingen. Dette merkes i hele byggebransjen. Derfor er det svært avgjørende at rammene for studentboligbygging speiler realiteten i kostnadene.

- Vi er positive til signalene fra regjeringen om at det er aktuelt å øke kostnadsrammen. Samskipnadsrådet er beredt til å samarbeide tett med statsråd Ola Borten Moe om å sikre gode økonomiske vilkår for å realisere målet om flere studentboliger i hele landet, sier Stormoen.

Det er fortsatt mange studenter i kø og mange kan kjenne på utålmodighet og usikkerhet. Her har styrelederen en klar anbefaling.

- Fortsett å stå på venteliste, og samtidig undersøk mulighetene i det private markedet og blant bekjente. Noen må nok smøre seg med litt tålmodighet, men erfaringen vår er at det vanligvis ordner seg for studentene rundt studiestart, sier Stormoen.

*Sit (Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim) benytter ikke lenger ventelister til sine studentboliger. I 2019 stod det 2320 studenter i kø hos Sit. Tallene fra 2019 er siste sammenlignbare tall som ikke er påvirket av Covid-19.