Forventninger til Sandra Borch

04.08.2023
Foto: Jonas Ohlgren Østvik
Foto: Jonas Ohlgren Østvik

De to viktigste satsingene til en ny statsråd for forskning og høyere utdanning må være å sikre studentene studentboliger og gode velferdstilbud, skriver styreleder i Samskipnadsrådet, Audhild Kvam.

Samskipnadsrådet ønsker Sandra Borch hjertelig velkommen som ny minister for forskning og høyere utdanning ser fram til et godt samarbeid framover. Tidligere statsråd for forskning og høyere utdanning har økt kostnadsrammen for studentboliger, og Kvam håper at ny statsråd vil fortsette arbeidet med å gjøre det lettere for samskipnadene å bygge studentboliger.

  • De viktigste tiltakene for å øke dekningsgraden av studentboliger i dag er å øke tilskuddet til studentboliger og definere studentboliger som eget arealformål i plan- og bygningsloven. Det trengs nye og oppgraderte studentboliger i hele landet, og vi forventer at ny statsråd ønsker å videreføre satsingen på studentboliger, sier styreleder i Samskipnadsrådet Audhild Kvam.

Studentens helse- og trivselsundersøkelse (SHoT 2022) viser at studentene har behov for et helsetilbud tilpasset deres situasjon, der de er. Kvam ber den nye statsråden prioritere arbeidet samskipnadene gjør for studenthelse generelt, og psykisk helse spesielt.

  • Tidlig og tilpasset hjelp kan hindre at studentenes utfordringer utvikler seg videre, og dermed forhindre frafall fra studiene. For at samskipnadene skal kunne stille opp for studentene på den måten de har behov for, trenger vi økonomisk forutsigbarhet, i tillegg til mer kunnskap om hva det gode studentlivet er, påpeker styreleder i Samskipnadsrådet Audhild Kvam.