Mangelen på studentboliger er et politisk ansvar

02.08.2022
Foto: Samskipnadsrådet
Foto: Samskipnadsrådet

Samskipnadsrådet har gjennomført en undersøkelse blant studentsamskipnadene for å se hvor mange studenter som har fått tilbud om studentbolig i sommer, og hvor mange studenter som står på venteliste for å få studentbolig. Siden 1. mai har 16 322 studenter fått kontrakt til sin nye studentbolig.

- I sommer har vi kunnet ønske over 16 000 studenter velkommen inn i sin nye studentbolig. Først og fremst er jeg veldig glad for at studentene ønsker å bo i våre boliger. Studentene viser oss hvert år at studentboligene våre er attraktive og gode hjem i studietiden, sier styreleder i Samskipnadsrådet, Hans Erik Stormoen

Studenter i kø

Det er fortsatt mange studenter som ønsker å bo i en studentbolig, men som ikke har fått tilbud. Per 1. august viser undersøkelsen at 14 205 studenter står på liste for å få studentbolig. På samme tid i forkant av pandemien var det i overkant av 17 000 studenter som stod i kø. Hovedårsaken til nedgangen er at Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim ikke lenger har ventelister.

- Det er fortsatt mange studentsamskipnader som har ledige hybler, så flere av studentene på venteliste vil få tilbud om studentbolig. Vi skal fortsette å jobbe for at enda flere studenter kan bo i studentbolig, da trenger vi både kommunene og staten på laget, sier styreleder i Samskipnadsrådet, Hans Erik Stormoen.

Høye byggepriser og lave kostnadsrammer

Studentsamskipnadene har som mål å bygge flere studentboliger. Selv om både denne regjeringen og den forrige regjeringen har satt av rekordstore beløp til å bygge flere studentboliger har det ikke vært mulig å realisere alle. Økte byggekostnader bidrar til at statens fastsatte kostnadsramme for utbygging av studentboliger ikke er tilstrekkelige. Staten bidrar ved å betale for omtrent en tredjedel av nye studentboliger, dersom samskipnadene bygge boliger under en satt ramme. I dag er denne rammen satt til 1 011 900 per hybelenhet på de store studiestedene og 955 770 på de mindre studiestedene.

- Kostnadsrammen er i dag for lav for de aller fleste av de mulige boligprosjektene hos samskipnadene. Da må vi velge mellom å la være å bygge, eller å bygge uten tilskudd med den konsekvens at husleien til studentene blir høyere enn den trenger å være. Vi trenger en kostnadsramme som gjenspeiler de reelle kostnadene for å bygge studentboliger, og der henger regjeringen etter. Vi forventer at Borten Moe tar tak i dette, slik at vi kan realisere enda flere boliger med så lav husleie som mulig til studentene, sier Stormoen.

Studentsamskipnadene er avhengig av et tett samarbeid med både staten og kommunene for å kunne bygge flere studentboliger. Dette gjelder både tilgang på tomter og effektiv regulering av studentboligene.

- I dag ser vi at det kan ta alt fra noen måneder til flere år å regulere en tomt til å bygge studentboligene. Vi forventer at kommunene på en positiv og konstruktiv måte sørger for en rask og smidig behandling av regulerings og byggesaker for studentboliger. Hvis vi må vente i flere år før vi får satt spaden i jorda er det ikke rart at det tar lang tid å bygge. Jeg vil be alle kommuner med studenter sette seg ned med samskipnadene å se på hvordan vi sammen kan sikre enda flere studenter studentbolig i fremtiden, sier Stormoen.