Mindre til studentenes velferdstilbud

30.11.2022
Foto: Studentsamskipnaden på Vestlandet
Foto: Studentsamskipnaden på Vestlandet

- Studentene får økt studiestøtte og en støtteordning som halverer tannlegeregninga for de under 26 år. For øvrig gir budsjettforliket liten grunn til jubel for studentenes velferdstilbud, sier Audhild Kvam, styreleder i Samskipnadsrådet.

Regjeringen og SV kutter 20 millioner kroner i prosjektmidlene for studentrettede tiltak gjennom Helsedirektoratet og 31 millioner kroner til velferdsarbeidet gjennom kunnskapsdepartementet. Dette er et samlet kutt på 51 millioner kroner til studentsamskipnadenes arbeid med studentvelferd og studenthelse.

- De siste årene har vi sett med bekymring på studentenes stadig dårligere psykiske helse. Årets SHoT-undersøkelse (Studentenes Helse og Trivselsundersøkelse) viser en klar økning i andelen studenter med dårlig livskvalitet og en betydelig økning i rapporterte psykiske plager. Kuttene i statsbudsjettet vil gå ut over viktige tiltak som forebygger psykiske plager som samtaletilbud tilpasset studentene og støtte til studentfrivilligheten, sier Audhild Kvam, styreleder i Samskipnadsrådet.

Studentbolig

Regjeringen økte kostnadsrammen betraktelig til bygging av studentboliger i sitt forslag til statsbudsjett. Dette grepet muliggjør flere studentboliger. Likevel ble tilskuddet studentsamskipnadene mottar kun prisjustert. Dette ble ikke endret i forhandling med SV.

- Økt kostnadsramme var helt nødvendig for at samskipnadene kan bygge flere studentboliger det neste året. Samtidig er vi skuffet over at verken regjeringen eller SV vil øke det statlige tilskuddet til bygging av studentboliger. Studentboligbygging er et at de viktigste tiltakene for økt studentvelferd. Byggekostnadene er i dag veldig høye, et lavere tilskudd får antageligvis konsekvenser for studentenes husleie, sier Audhild Kvam, styreleder i Samskipnadsrådet.

I forhandlingene har regjeringen og SV kuttet den foreslåtte tilskuddsordningen til energitiltak. Ordningen ble foreslått for å bistå i det viktig arbeidet med å redusere energibehovet i studentboligene.

- Tilskuddsordningen for å redusere energibehovet i studentboligene er blitt svært godt mottatt av samskipnadene. Over halvparten av studentboligene i Norge er over 30 år gamle og veldig mange har behov for et løft. Når vi i tillegg ser rekordstore strømpriser både i nord og sør i dag kan vi ikke være annet enn skuffet over budsjettforliket, sier Audhild Kvam, styreleder i Samskipnadsrådet.