Samskipnadenes boligkøtall er redusert 6088 studenter på to uker

17.08.2021
Foto: SSN
Foto: SSN

Ny undersøkelse viser at antallet studenter som står i kø for å bo i en av studentsamskipnadenes boliger har blitt redusert med 6088 i perioden mellom 2. og 16. august. Køtallene har sunket fra 16 421 til10 333. Siden 2. august har 2416 studenter blitt tildelt en studentbolig.

- Aldri før har så mange fått plass ved landets universiteter og høyskoler, noe som gjenspeiles i boligkøen. Jeg er glad for at køen blir kortere og at flere studenter får seg et sted å bo. Rundt om i landet bygges det historisk mange studentboliger og det skal bygges mer. Særlig i de største byene er det behov for å bygge flere studentboliger. Her må kommunene, samskipnadene og staten dra sammen for å gi enda flere et godt og rimelig tilbud, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.

På dette tidspunktet i fjor stod 6415 studenter i kø for å bo i en studentbolig. Det er dermed flere studenter som står i kø for studentbolig ved semesterstart i år, enn i 2020. Årsakene til at tallene i 2020 var lavere er sammensatt, men bør sees i sammenheng med innreiserestriksjoner for internasjonale studenter, og økt bruk av digital undervisning. I 2019 var det 10 352 studenter som sto i kø på dette tidspunktet, dette viser at køtallene er nesten uendret mellom 2019 og 2021.

Det er med stor bekymring vi ser at over 10 000 studenter står i kø for å få studentbolig, studiestarten er nå. Disse studenten må gå på boligjakt, ofte i en ukjent by, istedenfor å kunne ta del i studiestarten. Vi trenger at det bygges flere studentboliger nå, for å forhindre slike køer i årene fremover, sier Tuva Todnem Lund, leder av Norsk studentorganisasjon

Semesterstart

Denne uken er det semesterstart hos de aller fleste universitetene og høyskolene. Køtallene synker fordi studenter enten flytter inn i en studentbolig eller finner bolig på det private markedet.

- Vi gleder oss til å ønske alle studentene hjertelig velkomne til studentboligene og campus. Vi vil også oppfordre studenter som nå vet at de ikke skal bo i en studentbolig om å fjerne seg fra ventelistene, da kan vi raskere få de siste studentene i hus, sier Hans Erik Stormoen, styreleder i Samskipnadsrådet. 

Oversikt over tildelingstall og køtall 

Samskipnadsrådet gjennomfører en ny innsamling av køtall og tildelingstall 1. september.