Stor interesse for studentboliger

02.08.2023
Foto: Samskipnadsrådet
Foto: Samskipnadsrådet

Samskipnadsrådet har gjennomført en undersøkelse blant landets studentsamskipnader for å se hvor mange studenter som hittil har fått tildelt studentbolig og omfanget av de som er på ventelister ved de ulike studentsamskipnadene.

  • Det er gledelig at det er stor interesse for studentboliger. Vi er fornøyde med å ha tildelt 17.380 studenter et trygt hjem allerede nå før studiestart. Det er over 1000 flere studenter sammenlignet med i fjor. Trygge og rimelige boliger verdsettes av studentene, vi har bygget mer og undersøkelsen bekrefter dette. Samtidig ser vi behovet for flere studentboliger framover, sier styreleder i Samskipnadsrådet, Audhild Kvam.

Økt studentboligbygging krever mer lokalt samarbeid

Undersøkelsen viser også at 15893 studenter ikke har fått tilbud, men står i kø. Dette inkluderer 1312 studenter som er ført på interessentliste hos Sit og som er med i undersøkelsen*. Det er et presset utleiemarked og etterspørselen etter boliger er stor ved flere studiesteder. Studentboliger skaper trygge og rimelige boforhold for studenter når de flytter til et nytt studiested.

  • Det er en presset situasjon med stadig dyrere boliger i det private utleiemarkedet. Det rammer studentene ekstra hardt. Derfor er det viktig at kommunene i større grad samarbeider med samskipnadene om å finne gode tomter til studentboligbygging og effektive reguleringsprosesser, sier styreleder i Samskipnadsrådet, Audhild Kvam.

Samskipnader er avhengig av et tett og godt samarbeid med kommunene, i tillegg til staten, for å kunne bygge flere studentboliger. Dette gjelder både tilgang på tomter og effektive reguleringsprosesser.

- Jeg oppfordrer studentkommuner til å sette seg ned med sine samskipnader og lage gode planer for hvordan man kan sikre enda flere studentboliger framover, sier styreleder i Samskipnadsrådet, Audhild Kvam.

Studentene mener behovet for studentboliger er stort

Køtallene viser en varslet krise i utleiemarkedet mener NSO. Samskipnadene og studentene har i mange år sagt at stat og kommune må sikre bedre finansiering og rammer for å sikre at studentboliger blir bygget slik at flere utleieboliger blir tilgjengelig for studentene.

  • At 15893 studenter står i boligkø, illustrerer hvor presset leiemarkedet er. Samskipnadene spiller en viktig rolle i å tilby mange studenter et trygt, godt og rimelig hjem under studietiden. Det gjør oss glad å høre at 1000 flere studenter har fått tilbud i år enn i fjor på samme tidspunkt, sier leder i Norsk Studentorganisasjon, Oline Marie Sæther.

*Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim har et oppdatert boligsystem og fører ikke venteliste. Derimot bruker de en interessentliste som ligger inne i årets undersøkelse i motsetning til fjorårets rapportering. Derfor har årets køtall en markant økning sammenlignet med i fjor.