Ledige stillinger

Samskipnadsrådet søker rådgiver i 40% vikariat
Grunnet permisjon søker vi etter rådgiver i 40%-stilling i vikariat til oktober 2021, med mulighet for forlengelse ut 2021. 

Som rådgiver for Samskipnadsrådet skal du tilrettelegge for styrets arbeid og større arrangementer som Boligmøtet og Samskipnadsmøtet (årsmøte) for Samskipnadsrådet. 

Rådgiver er sekretær for styret og bidrar med saksforberedelser, gjennomføring og oppfølging av vedtak. 

Som rådgiver jobber man også med politikkutvikling og påvirkning, gjennom bl.a. kunnskapsinnhenting, høringsarbeid og møter med nasjonale myndigheter.

Kvalifikasjoner 

  • God forståelse og erfaring fra politisk arbeid (studentpolitikk særlig relevant) 

  • Erfaring med å planlegge og gjennomføre større arrangementer som årsmøter og konferanser. 

  • God skriftlig fremstillingsevne (erfaring med høringsarbeid og politiske innspill vektlegges)  

  • Påbegynt eller fullført høyere utdanning

Vi legger til rette for en fleksibel arbeidshverdag. Rådgiverstillingen lar seg kombinere med studier. Hvilke dager rådgiver jobber, avtales med sekretariatsleder. Det må påregnes noe arbeid på kveldstid i forbindelse med større arrangementer.  Lønn etter avtale.

Ønsket tiltredelse februar/mars 2021.

CV og søknad sendes til post@samskipnader.no
Søknadsfrist: 26.01

For spørsmål om stillingen kontakt:
Sekretariatsleder Marianne Andenæs (97687638 // marianne@samskipnader.no)
Styreleder Hans Erik Stormoen (906 05 340 // styreleder@samskipnader.no ) 


Om Samskipnadsrådet
Samskipnadsrådet er samarbeidsorganet for landets 14 studentsamskipnader. Sekretariatet består av sekretariatsleder og rådgiver. Samskipnadsrådets sekretariat vil i løpet av våren 2020 flytte kontor fra Domus Athletica til Oslo sentrum.