Ledige stillinger

Samskipnadsrådet søker rådgiver 

Vil du bidra til at studentvelferden får bedre rammevilkår? Samskipnadsrådet jobber nasjonalt for studentsamskipnadenes felles målsettinger. Vi søker en rådgiver i 100% vikariat som er god på organisasjon og politiske prosesser. Inngående kjennskap til studentsamskipnadene og studentvelferden er en fordel.

Arbeidsoppgaver
Som rådgiver vil du være del av sekretariatet til Samskipnadsrådet.

Sekretariatet støtter opp under styrets arbeid og legger til rette for at styret har et godt beslutningsgrunnlag. Det innebærer at du som rådgiver, i samarbeid med resten av sekretariatet, vil jobbe med saksforberedelser, gjennomføring og oppfølging i etterkant av møter.

Samskipnadsrådet har også flere møteplasser som sekretariatet planlegger og tilrettelegger for. Som rådgiver vil du få oppgaver både før, under og i etterkant av større arrangementer.

Samskipnadsrådet jobber politisk med tema som er felles for samskipnadene, spesielt studentboligbygging, studenthelse og studentbarnehager. For tiden arbeides det også med et større samarbeidsprosjekt på tvers av samskipnadene, med hensikt å fremme mer formalisert bedriftssamarbeid rundt velferdstilbudet til studentene. 

Som rådgiver jobber man også med politikkutvikling og påvirkning, i samråd med sekretariatsleder. Det innebærer blant annet kunnskapsinnhentinger, notatskriving, høringsarbeid og deltagelse på møter med politiske partier, departement, konferanser osv.

Samskipnadsrådets sekretariat består i dag av tre årsverk. Med et lite kontor vil det være naturlig at man bistår hverandre ved behov. Det vil derfor være stor variasjon i type oppgaver og tema man jobber med.

Nødvendige kvalifikasjoner

 • God forståelse og erfaring fra politisk arbeid
 • Erfaring med å planlegge og gjennomføre større arrangementer
 • God skriftlig fremstillingsevne
 • Høyere utdanning, relevant erfaring kan kompensere utdanningskrav

Ønskelige kvalifikasjoner

 • Erfaring fra interesseorganisasjoner og med organisasjonsutvikling
 • Inngående kjennskap til studentsamskipnadene og studentvelferden
 • Gode analytiske ferdigheter

Personlige egenskaper

 • Mål- og resultatorientert med evne til kreativ problemløsning
 • God beslutnings- og gjennomføringsevne
 • God til å motivere og støtte medarbeidere
 • Gode samarbeidsevner

Vi kan tilby

 • En spennende jobb med dyktige og hyggelige kollegaer.
 • Moderne kontor midt i Oslo sentrum, i kontorfellesskapet «Spaces», Apotekergata 10.
 • Gode betingelser, som fleksibel arbeidstid, pensjon- og forsikringsordning
 • Lønn etter avtale


Type stilling: vikariat i ett år, 100%.
Det er ønskelig med rask tiltredelse, gjerne før sommeren.

Søknadsfrist snarest og senest 10. april.

Spørsmål om stillingen kan rettes til sekretariatsleder, 

Marianne Andenæs


Søknad og CV sendes til marianne@samskipnader.no